Celoslovenská súťaž DÚHA

Celoslovenská literárna a výtvarná súťaž je integrálnou súčasťou výchovno - vzdelávacieho procesu v materských, základných a základných umeleckých školách. Súťaž je dvojstupňová, na celoslovenskú súťaž v Starej Ľubovni postupujú víťazné práce regionálnych súťaží. Výstupom z tohto podujatia býva zborník všetkých víťazných prác. Už práve dnes sa s ocenenými malými umelcami stretneme v obradnej sieni MsÚ...