Podujatia

Fotografické dielne 2009

fotografické dielne

Dielňa č.1: PORTRÉT, MÓDA
Lektor:       
KAMIL VARGA / Praha - ČR /                                                                        
www.cbox.cz/kamyl/
www.kamilprofitux.cz
www.kamilvarga.aspweb.cz

Max. počet zúčastnených: 12 autorov
Práca v ateliéri. / model /
Pomôcky: fotoaparát, statív,

Dielňa č. 2:  ARCHITEKTÚRA
Lektor:        
JOZEF ČESLA / Stará Ľubovňa - SR /
www.domfoto.sk

Max. počet  zúčastnených: 12 autorov
Práca v exteriéri.
Pomôcky: fotoaparát, statív
Účastnícky poplatok je 120 €
V cene poplatku je čiastočne zahrnuté ubytovanie a strava v Penzióne a reštaurácii U Jeleňa v Starej Ľubovni, lektorské, model, nájom. Účastník sa zaväzuje uhradiť celú výšku účastníckeho poplatku bez rozdielu dĺžky pobytu na dielňach.  Prihlášku s vlastnoručným podpisom môžu účastníci dielní odoslať prostredníctvom e-mailu: designad@nextra.sk.
Platbu je možné uhradiť prostredníctvom poštovej peňažnej poukážky typu H na adresu: ĽUBOVNIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO, Nám. gen  Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa  alebo priamo na účet: DEXIA banka Slovensko - 882 882 0101 / 5600  - do správy pre prijímateľa je treba uviesť:  FOTODIELNE 2009 priezvisko a meno účastníka najneskôr do 4. 11. 2009.
Informácie na tel.čísle:  052 - 43 239 83,  0915 928 176
ČASOVÝ HARMONOGRAM:                                      
13. 11. 2009 /piatok/
9,00 h                      Prezentácia  účastníkov
                                   / ĽOS – Dom kultúry /
9,30 h                      Otvorenie workshopu a rozdelenie do jednotlivých dielní, pokyny od lektorov
10,00 - 19,30 h       Práca v exteriéri a interiéri  
                                   / Okolie Starej Ľubovne, Dom kultúry / 
OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA podľa dohody s lektorom
19.30 h                      Večera
                                    / Reštaurácia a penzión U Jeleňa /
20.00 h                      I. PREZENTÁCIA - Kamil Varga / fotografie /
                                   a konzultácie fotografov s lektormi dielni

14. 11. 2009 /sobota/
7.00 - 8.00 h             Raňajky
                                    / Reštaurácia a penzión U Jeleňa /
8.00 - 19,30 h           Práca v exteriéri a ateliéri
                                    / Okolie Starej Ľubovne, Dom kultúry /
OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA podľa dohody s lektorom
19.30 h                      Večera
                                    / Reštaurácia a penzión U Jeleňa /
20.00 h                      II. PREZENTÁCIA - Jozef Česla / fotografie /
                                    a konzultácie fotografov s lektormi dielní

15. 11. 2009 /nedeľa/
7.00 - 8.00 h             Raňajky
                                   / Reštaurácia a penzión U Jeleňa /
8.00 - 19,30 h           Práca v exteriéri a ateliéri
                                   / Okolie Starej Ľubovne, Dom kultúry /
OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA podľa dohody s lektorom
19.30 h                      Večera
                                   / Reštaurácia a penzión U Jeleňa /
20.00 h                      Konzultácie fotografov s lektormi dielní

 16. 11. 2009 /pondelok/
7.00 - 8.00 h             Raňajky
                                   / Reštaurácia a penzión U Jeleňa /                               
8.00 - 17,00h            Práca v exteriéri a ateliéri
                                   / Okolie Starej Ľubovne, Dom kultúry /
OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA podľa dohody s lektorom
17.00 h                      Výber fotografiíí na výstavu a do katalógu
                                    a konzultácie fotografov s lektormi dielní
19.00 h                      Ukončenie fotografických dielní                                      

FOTOGRAFICKÉ DIELNE – PHOTOGRAPHY WORKSHOPS
Stará Ľubovňa 13. - 16. 11. 2009
Záväzná prihláška

Meno a priezvisko.................................................................. Číslo OP ........................
Adresa a PSČ ................................................................................................................
Číslo tel.,mobilu ...........................................................e-mail .......................................
Názov dielne .................................................................................. číslo.......................
Žiadam ubytovanie:     z 13. na 14. 11.,     zo 14. na 15. 11.,     z 15. na 16. 11.,                  ( zakrúžkujte )
Veľkosť trička: S, L, M, XL, XXL /zakrúžkovať/                                                                             podpis účastníka .............................
Termín podania prihlášky najneskôr do 4.11. 2009 na adresu:  Ľubovnianske osvetové stredisko, Nám. gen Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa, Tel. 052 - 43 239 83, mobil: 0915 928 176 
e-mail: designad@nextra.sk
Účastnícky poplatok: 120 €

                                                                                                      METODIKOM PRE FOTOGRAFIU ROS
                                                                                                      Stará Ľubovňa 23.10. 2009

 Vec:  FOTOGRAFICKÉ DIELNE 2009

 Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 Fotografické dielne pre amatérskych fotografov Prešovského samosprávneho kraja, ktoré organizuje Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni sa uskutočnia v novom termíne  13. - 16. novembra 2009.
V prílohe Vám zasielame podrobné informácie o tejto aktivite. Prosíme jednotlivých metodikov ROS, aby čo najskôr informovali svojich fotografov v regióne. Upozorňujeme, že dielne sú obmedzené počtom zúčastnených autorov.
Termín sa preložil z dôvodu, že na fotografické dielne sa prihlásili len fotografi z regiónu Stará Ľubovňa. 
S pozdravom
____________________________________________________________
Vybavuje: Anna Dragannová, výtvarníčka a metodička pre výtvarníctvo, fotografiu a film