Podujatia

Fotografické dielne 2012

V dňoch 27. – 30. 9. 2012 v Starej Ľubovni prebiehal V. ROČNÍK FOTOGRAFICKÝCH DIELNÍ/PHOTOGRAPHY WORKSHOPS. Dielní sa zúčastnilo 7 účastníkov, amatérskych fotografov pod odborným vedením lektorov, profesionálnych fotografov – Kamila Vargu z Prahy (CZ) a Jozefa Česlu zo Starej Ľubovne. Dielňa č. 1 – AKT,  sa realizovala vo vytvorenom ateliéri v Dome kultúry a jeden deň v krajine. Účastníci dielne č. 2 – Jarmočné impresie spracovávali dokument o priebehu a práci ľudí počas tradičného Ľubovnianskeho jarmoku. Prezentácie jednotlivých členov a konzultácie s lektormi sa konali v priestoroch ĽOS v Starej Ľubovni. Fotografické dielne patria medzi aktivity, ktoré svojou náplňou a obsahom obohacujú duševné cítenie a zdokonaľujú všeobecné znalosti účastníkov v oblasti tohto umenia. K fotografickým dielňam bol vyhotovený katalóg v slovensko-anglickej verzii. Slávnostný krst bude počas VI. ročníka fotografických dielní v roku 2013.                                

 

K stiahnutiu