HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Ľubovnianske osvetové stredisko aj tento rok organizuje postupovú súťaž v prednese poézie a prózy
Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo ktorej sa uskutoční v DOME KULTÚRY v termínoch :

17.3.2020 o 8.30 - I. kategória (2.- 4. roč. ZŠ )
18.3.2020 o 8.30 - II. kategória (5.- 6. roč. ZŠ, 1. roč.osemroč. gymnázií)
19.3.2020 o 8.30 - III. kategória (7.- 9.roč. ZŠ, 2.- 4. roč. osemroč. gymnázií)
24.3.2020 o 8.30 - IV. kategória (študenti SŠ , 5.-8. roč. osemroč. gymnázií)
a divadlá poézie


Organizátori školských kôl prihlasujú víťazných postupujúcich recitátorov do okresného kola prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra:
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/, v časti „Chcem sa prihlásiť".
Podmienkou účasti jednotlivcov je elektronické spracovanie textu prednesu vo formáte Word, ktorý pripája ako prílohu v elektronickom prihlasovaní.


Prihlášky je potrebné zasielať do 13.3.2020.