Pozývame na Poetickú Ľubovňu

Celoslovenská literárna súťaž dospelých začínajúcich autorov sa uskutočňuje vždy v marci príslušného roka. Je určená pre stredoškolskú mládež a dospelých začínajúcich autorov bez obmedzenia veku, ktorých práce neboli knižne publikované. Súťaží sa v kategórii poézia a próza. Organizátormi podujatia sú ÚPSK, ĽOS, Mesto Stará Ľubovňa a KDH.

Literárna súťaž začínajúcich dospelých autorov bez obmedzenia veku POETICKÁ ĽUBOVŇA má celoslovenský charakter. Vytvára priestor na rozvíjanie literárnych talentov a možnosť konzultácie s odbornou porotou na rozborovom seminári, nasledujúcom po slávnostnom vyhodnotení súťaže.

,,Možnosť poskytnúť práve tento priestor považujem pre literárnu súťaž za najpodstatnejší. Som rád, že Poetická Ľubovňa k tomuto stavu dospela a že ho naozaj považuje za svoj najpodstatnejší zmysel. Už preto, že jej popri všetkých svetských ležia na srdci aj duchovné hodnoty človeka. V mene zdravšieho vývoja mladej slovenskej literatúry jej to úprimne želám aj do budúcich rokov."
Ján Petrík, predseda poroty (zo zborníka Impresie, vydaného pri príležitosti 15. roč.)