SEMINÁR O ĽUDOVEJ PIESNI

V Starej Ľubovni sa diskutovalo o ľudovej piesni
V sobotu 12. septembra sa v priestoroch Domu kultúry v Starej Ľubovni uskutočnil sedemnásty ročník Seminára o ľudovej piesni pod záštitou primátora mesta Stará Ľubovňa Ľuboša Tomka. Hlavný organizátor Spolok hudobného folklóru tento seminár organizuje každý rok v inom meste na Slovensku a jeho dlhodobou témou je Výskum, dokumentácia a edície ľudových piesní. Ľubovnianske osvetové stredisko, kultúrna inštitúcia Prešovského samosprávneho kraja a Mesto Stará Ľubovňa ako spoluorganizátori podujatia pozvali do Starej Ľubovne 10 referentov, ktorí sa zamerali na oblasť slovensko-poľského pohraničia na severovýchodnom Slovensku.
Program seminára bol rozdelený na tri diskusné panely a oficiálne otvorenie seminára bolo o 9:00hod. V prvom diskusnom paneli s názvom „Ľudová pieseň a ľubovniansky región" sa ako prvý predstavil riaditeľ Ľubovnianskeho osvetového strediska Martin Karaš s témou Ľudová pieseň v národnostne zmiešanom regióne Starej Ľubovne, ktorý prostredníctvom svojho príspevku predstavil prítomným hosťom náš región. Vedúci folklórnej skupiny Šambriňci zo Šambrona Milan Ščigulinský bol druhým referentom a zameral sa na tému Tradičný viachlasný spev z obce Šambron. Treťou referentkou bola Ľudmila Kaňová, ktorá predstavila Chmelnickú ľudovú pieseň a na záver prvého diskusného panela sa predstavila Eva Fáberová z obce Jakubany a tá priblížila tému Ľudová pieseň v obci Jakubany - od kolísky po hrob.
Druhý diskusný panel sedemnásteho ročníka Seminára o ľudovej piesni s podtitulom Ľudová pieseň a etniká otvorila Alexandra Bachledová z Podtatranského osvetového strediska v Poprade, ktorá zmapovala tému Ľudová pieseň obcí s goralským osídlením. Tému Špecifiká interpretácie rusínskych ľudových piesní si pre prítomné publikum pripravila Anna Derevjaniková z Prešovskej univerzity v Prešove a diskusný panel venovaný etnikám uzatvorila témou Vplyv jednotlivých kultúr na vývoj ľudovej piesne v slovensko-poľskom pohraničí Jusztyna Klapyta z Poľska.
Tretí diskusný panel Ľudová pieseň a náučno-výchovný proces otvoril etnograf Ivan Čižmár zo Svidníka, ktorý prezentoval zaujímavú tému s názvom Zásady terénneho výskumu ľudových piesní. Pedagogička základnej umeleckej školy Alena Zreľáková prezentovala tému Ľudová pieseň v náučno-výchovnom procese základných umeleckých škôl. O záver celého seminára sa postaral Erik Sitár, hudobník a pedagóg, ktorý prezentoval tému Využitie ľudovej piesne vo folklórnej tvorbe.
Napriek zlej situácii s ochorením COVID-19 bol Seminár prístupný širokej verejnosti a to aj prostredníctvom živého vysielania na FB stránke Ľubovnianskeho osvetového strediska a bude dostupný aj na youtube kanáli tejto inštitúcie. Zaujímavým kultúrnym programom pozdravila seminár aj folklórna skupina Taľar z Novej Ľubovne s vienkom goralských piesni.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o to, že XVII. ročník Seminára o ľudovej piesni sa uskutočnil v Starej Ľubovni a že bol úspešný. Jedným z výstupov seminára bude i zborník príspevkov zo seminára, ktorý bude vydaný v najbližších týždňoch.

 

(viac fotografií nájdete v našej Fotogalérii)