Slávnosti poľsko - goralskej kultúry

Národnostnú a etnickú mnohorakosť horného Spiša už roky prostredníctvom nami organizovaných podujatí približujeme čo najširšej verejnosti. Jedno z prvých jesenných, Slávnosti poľsko - goralskej kultúry sme programovo komplexne venovali regionálnej skupine a národu, Goralom a Poliakom, ktorí majú v našom regióne do dnešných dní nemalé zastúpenie.

Už po tretí krát sa počas druhej septembrovej nedele centrálnymi mestskými uličkami prejdú krojovaní účinkujúci, ktorí sa za zvuku ľudových piesní zastavia až v parku na Nám. generála Štefánika, kde bude pokračovať hlavný program tretieho ročníka podujatia. Počas takmer dvojhodinového folklórneho programu sa divákom predstavia regionálne folklórne kolektívy, ktorých na javisku po tematickom programe NA GUROĽSKU NOTU vystrieda folklórny súbor Magura z Kežmarku, ktorý sa ako jeden z mála slovenských folklórnych súborov podieľa na vedomom šírení práve tradičnej goralskej kultúry a folklorizmu.
Regionálni goralskí remeselníci a autori sú neodmysliteľnou súčasťou Slávností poľsko - goralskej kultúry, preto aj tohtoročné sprievodné podujatia počas 9.9.2018 budú venované rozličným formám prezentácie tradičnej goralskej kultúry.


Podujatie zastrešuje ĽOS v spolupráci s Mestom Stará Ľubovňa, finančne je podporené Fondom na podporu kultúry národnostných menšín. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v priestoroch malej Športovej haly.