Spievajže si, spievaj

Vidiečanova Habovka je celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí a dospelých. Súťaž je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku a uskutočňuje sa od roku 1976. Súťaž je striedavo určená pre deti do 16 rokov a pre dospelých od 16 rokov.

Interpreti môžu súťažiť v štyroch kategóriách: detské ľudové hudby, detské spevácke skupiny, sólisti speváci a spevácke duá, sólisti inštrumentalisti. Hlavným cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať poznanie hudobného folklóru Slovenska, vzťah detí k tradičnej ľudovej kultúre, štýlové interpretačné schopnosti muzikantov a spevákov a objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.

Okresné kolo súťaže (organizované Ľubovnianskym osvetovým strediskom pod názvom SPIEVAJŽE SI, SPIEVAJ) sa uskutoční v Starej Ľubovni dňa 17.4.2020 v Dome kultúry.
Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční 11. - 12. júna 2020 v Habovke.

 

K stiahnutiu