Správa zo školy ľudového tanca

Súčasťou podujatia bola prednáška pod vedením etnochoreologičky PhDr. Kataríny Babčákovej, PhD., ktorá počas 60 minút účastníkom priblížila tému rodinného zvykoslovia národnostných menšín horného Spiša. Návštevníci podujatia mali možnosť dozvedieť sa zaujímavé informácie o zvykoch a obyčajoch, ktoré naši predkovia praktizovali počas významných udalostí v živote rodiny, ako sú narodenie, svadba a smrť.
Druhou časťou podujatia bola samotná škola tanca pod vedením skúsených lektorov - Mgr. Mareka Sabola a už spomínanej Kataríny Babčákovej, vďaka ktorým mali návštevníci možnosť naučiť sa tance Rusínov z obce Jakubany a tance karpatských Nemcov horného Spiša. Školu tanca hudobne dopĺňala Ľudová hudba Rada Kertisa z Košíc.

Myšlienka škôl tanca - ľudových tancovačiek pri živej hudbe, sa v posledných rokoch rozšírila po celom Slovensku. Takéto formy učenia ľudového tanca sú veľmi populárne aj na mnohých letných folklórnych festivaloch. Snahou organizátorov podujatia je priniesť túto myšlienku aj do Starej Ľubovne a ukázať miestnym nový, interaktívny a prirodzený spôsob, ako sa môžu ľudia, ktorí nie sú súčasťou folklórnych súborov a skupín, jednoducho naučiť tradičné tance, ktoré poznali ešte naši starí rodičia.
Podujatie Jarmočná tancovačka pripravilo občianske združenie molody.Rusyny v spolupráci s ĽOS a Mestom Stará Ľubovňa. Zrealizované bolo vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, a to v rámci cyklu workshopov pod hlavičkou projektu Vtedy a dnes - po stáročia vedľa seba.
Najbližšia škola tanca sa uskutoční počas Krojovanej zábavy organizovanej miestnym folklórnym súborom Vrchovina, v sobotu, 24.11.2018 v priestoroch KD v Novej Ľubovni.

Tešíme sa na opätovné stretnutie pri ľudovom tanci!