Svetový kongres Rusínov je už za nami

V spolupráci s Rusínskou obrodou na Slovensku sme mohli v dňoch od 4 - 7. 7. 2019 privítať členov Svetovej rady Rusínov, ktorí spoločne počas štyroch dní diskutovali o budúcnosti Rusínskeho národa na v poradí už 15. svetovom kongrese Rusínov.
Svetový kongres Rusínov tak do regiónu priviedol delegátov a predstaviteľov Rusínov z USA a Kanady, Srbska, Chorvátska, Rumunska, Maďarska, Ukrajiny, Poľska, Česka a samozrejme i Slovenska.
V poradí XV. Svetový kongres Rusínov priniesol dva dni plenárnych zasadnutí, odovzdávanie Ceny Vasiľa Turoka - Heteša za oblasť rusínskej kultúry či ďakovných listov predsedu Svetového kongresu Rusínov. Súčasťou trojdnia boli aj celonárodné oslavy dňa Rusínov práve v rámci ktorých sa bohatý kultúrny program z Ľubovninaskych kúpeľov premiestnil do obce Kamienka. Podvečer v areáli Dubné sa niesol v znamení folklorizmu - počas dvojhodinového programu sa prítomným postupne predstavili kolektívy FS Makovička zo Svidníka, FS Ruthenia z Bratislavy, FS Čerhovčan z Bardejova, SS Poľana z Jarabiny a domáci zmiešaný kolektív Barvinok.
Rusínske trojdnie podporil okrem Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a predsedu vlády SR Petra Pellegriniho tiež Prešovský samosprávny kraj.

IMG_0287 copy - 1.7 MB