JAZYKOM TANCA (Tancuj, tancuj)

Súťaž je určená pre neprofesionálne folklórne kolektívy prezentujúce tradičné hudobné, tanečné, pracovné, obradové i zvykoslovné prejavy z rôznych lokalít Slovenska. Základným stupňom súťaže je regionálne kolo. Z regionálnych postupových súťaží postupujú víťazi do krajských súťaží. Víťazi krajských kôl postupujú do celoštátneho kola. Súťaž na každom stupni pozostáva zo súťažných vystúpení, interného hodnotenia poroty, odborného seminára, prípadne môže byť obohatená otvorivé dielne alebo ďalšie iné aktivity.

Súťaže sa môžu zúčastniť všetky folklórne súbory a tanečné zoskupenia, ktoré vyvíjajú svoju umeleckú činnosť na území Slovenskej republiky, alebo členovia majú štatút Slováka žijúceho v zahraničí a prezentujú materiál z územia Slovenska, presahujúcich hraničných regiónov, alebo z oblastí historicky obývaných Slovákmi.

Do regionálneho kola súťaže sa kolektívy prihlasujú podľa miesta svojho pôsobenia. Do súťaže sa kolektívy prihlásia vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky

Do okresného kola súťaže sa môžete prihlásiť najneskôr do 3.4.2020. Okresné kolo súťaže (organizované Ľubovnianskym osvetovým strediskom) sa uskutoční v Starej Ľubovni dňa 17.4.2020 v Dome kultúry.

O podrobnejších podmienkach súťaže sa dočítate v aktualizovaných propozíciách.

K stiahnutiu

Súvisiace video