Vesmír očami detí - Online výstava

Ľubovnianske osvetové stredisko ponúka k nahliadnutiu Video - prezentáciu prác okresného kola súťaže Vesmír očami detí 2021, ktoré sa uskutočnilo 25.marca 2021. Výstava obsahuje práce, ktoré získali hlavnú cenu s postupom na celoslovenskú súťaž a práce, ktoré boli ocenené čestným uznaním.

Súvisiace odkazy