Výstava AMFO 2020

AMFO 2020
AMFO je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku a uskutočňuje sa od roku 1973.
Aj tento rok Ľubovnianske osvetové stredisko organizovalo okresné a krajské kolo tejto súťaže a jej výsledky sú už známe. Do súťaže bolo prihlásených celkom 121 autorov s 286 fotografiami.
Predseda poroty Jozef Česla s členmi poroty Michalom Petrilákom a Ing. Igorom Šimkom mali neľahkú úlohu - vybrať tie najlepšie fotografie. Do celoslovenského kola súťaže postúpilo 19 autorov s výberom 32 fotografií.
Pri tejto príležitosti vás srdečne pozývame na Výstavu z krajskej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2020, ktorá bude pre verejnosť dostupná od 31. júla do 27. augusta 2020 v Galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni.
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a tešíme sa na vašu účasť na výstave.