Podujatia

Duchnovičov Prešov

Typ podujatia:
Kultúra
Miesto podujatia:
Stará Ľubovňa Okresný úrad, veľká zasadačka
Dátum konania:
28.05.2019
Čas:
9:00
Vstupné:
bez vstupného

Umelecký prednes v rusínskom jazyku.

Duchnovičov Prešov