Kalendár podujatí - 28.05.2019

  • Duchnovičov Prešov

    28.5.2019
    Umelecký prednes v rusínskom jazyku.
    Kultúra Stará Ľubovňa Okresný úrad, veľká zasadačka