Kalendár podujatí - 03.08.2019

  • Lackovský košík

    3.8.2019
    Opätovne Vás pozývame do Lackovej na najväčšie obecné podujatie, festival tradičnej ľudovej kultúry - Lackovský košík.
    Kultúra Lacková