SPEVÁCKE SKUPINY

SPEVÁCKA SKUPINA VORODAJ
Príjemným prekvapením a dôkazom toho, že aj mladí ľudia sa dnes zaujímajú o svoje zvyky a tradície, pôvod a ľudovú pieseň je aj novovzniknutá dievčenská spevácka skupina „Vorodaj“ z obce Veľký Lipník. Skupina je zaujímavá nielen krásnym trojhlasným spevom, ale aj jedinečným dialektom rusínskeho jazyka ovplyvňovaným goraľským dialektom. Myšlienka založiť už konkrétne folklórne zoskupenie vznikla len nedávno - v roku 2012. Snažili  sa nadviazať na činnosť pôvodne  školského súboru, ktorý viedol niekdajší riaditeľ školy vo Veľkom Lipníku Alexander Babjak. Mládež v ňom nielen spievala, ale aj hrala na rôzne hudobné nástroje - balalajky, mandolíny, harmoniky.  Neskôr z tohto zoskupenia vznikol ženský spevácky súbor. Rusíni majú k folklóru veľmi blízko a vo svete je známych mnoho krásnych rusínskych piesní. Každá obec má však aj svoje vlastné zvyky, tradície, melódie a tieto v knihách, či na internete nenájdete. Preto sa aj vo Veľkom Lipníku začali viac zaujímať o svoju históriu a veria, že im  prarodičia odovzdajú čo najviac lipníckych piesní a tradícií a že sa im podarí zachovať ich pre ďalšie generácie.

KONTAKT:
Spevácka skupina VORODAJ
Obec Veľký Lipník
065 33 Veľký Lipník
ved.: Alena Kaminská, tel. č.: 0911 290 684

e-mail:
alena.kaminska@gmail.com

SPEVÁCKA SKUPINA POĽANA
V roku 1978 pri obecných slávnostiach 100. výročia Dobrovoľného hasičského zboru vznikla myšlienka pozdraviť toto jubileum piesňami rodnej Jarabiny. 15 zanietených milovníčok ľudových piesni pod vedením učiteľa ZŠ Jana Kretu založilo ženskú spevácku skupinu POĽANA. Počas 30 rokov POĽANA šírila a šíri jarabinské piesne, zvyky, obyčaje, tradície a tance na rôznych kultúrnych podujatiach doma i v zahraničí. Pri speve trávnic (horovych špivanok), vysťahovaleckých, drotárskych, svadobných, tanečných piesní sa vyskytuje autentický trojhlas typický pre rusínske obyvateľstvo podtatranských podhorských oblastí.
    Folklórnej skupine POĽANA tlieskali diváci na festivaloch v Kamienke, Legnave, vo Svidníku, v Červenom Kláštore, v Košiciach, Michalovciach, Východnej, Detve, Terchovej, Vyšnom Hrušove, Raslaviciach, Krivanoch, Liptovskej Tepličke, Humennom, Spišskej Novej Vsi, Žiline, Nitre, Šumiaci, Telgarte, v Martine, Chrenovci, Bojniciach, v Tatranskej Lomnici, vo Zvolene a v Bratislave.
     Piesne z Jarabiny zneli aj mimo našej vlasti v Čechách, na Ukrajine, v Poľsku i Portugalsku. Na pozvanie jarabinských rodákov žijúcich v USA speváčky navštívili Manhattan, Brooklyn v štáte New York, Johnstown, Pittsburgh a Mercer v štáte Pensylvania a Perth Amboy v štáte New Jersey. POĽANA v roku 1999 vydala zvukový záznam na CD nosiči pod názvom Korčene, Korčene, spolupracovala so Slovenským rozhlasom v Prešove, v Bratislave a v Banskej Bystrici. Členky folklórnej skupiny sa podieľali aj na produkcii národnostných dokumentárnych filmov s tematikou zachovania tradícií a zvykov s STV Košice  (Cesty za folklórom, Jarabinská poéma, Pri zlatej studničke).


KONTAKT:
Spevácka skupina POĽANA
Obec Jarabina

065 31 Jarabina
ved.: Dr. Anna Derevjaniková, tel. č. 0907 991 762

e-mail:
anna.derevjanikova@pf.unipo.sk
web:
www.obecjarabina.sk/sk/-kultura

201502061308250.junior_skalka

FOLKLÓRNA SPEVÁCKA  SKUPINA   SKALKA
Folklórna spevácka skupina SKALKA  zo Šambrona patrí medzi menej známe folklórne skupiny. Je príliš mladá, vznikla 1. júna 2013 ako pokračovateľ starého súboru, ktorý vznikol v roku 1968, ale dnes už nepôsobí. Zameriava sa na vyhľadavanie, zbieranie, uchovávanie, scénické spracovávanie a formou verejných vystúpení propagovanie folklórneho bohatstva ľudových zvykov zo Šambrona. Súbor má 10 členov.
KONTAKT:
Folklórna spevácka skupina SKALKA

Občianske združenie Skalka
Šambron, tel. č. 0915 877585
065 45 Plavnica
ved.: Marián Kormoš, tel. č.: 0918386 622

e-mail: 
kormosm@slnet.sk

DIEVČENSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA VINOK
Spoznali sme sa v roku 2001 vo FS Jastrabčan, kde sme boli členkami speváckej zložky mnoho rokov. Odvtedy nás spája úprimné priateľstvo, ktoré drží dodnes a láska k folklóru, čo prispelo k vzniku Dievčenskej Speváckej Skupiny (DSS) Vinok. DSS Vinok zo Šarišského Jastrabia existuje od júla 2011. Naše prvé vystúpenie bolo na Folklórnom festivale o Gajdicu Andreja Mizeráka, kde sme hneď získali titul laureát. Odvtedy sa reprezentujeme na rôznych podujatiach. Medzi naše úspechy patrí aj víťazstvo na okresnom kole Hudobného folklóru dospelých a postup na krajské kolo. Našim repertoárom sú prevažne ľudové rusínske piesne, ale taktiež duchovné, zvyky a obyčaje. Spievame aj svadby, špeciálne čepenie. Spevy sú 3-hlasné, s akordeónom alebo a´capella (bez doprovodu). Neustále spievame a nacvičujeme nové spevy. Svojským prejavom sa snažíme osloviť poslucháčov aj divákov všetkých vekových kategórii. Ale hlavne chceme, aby sa zachovala miestna ľudová kultúra a tradície. Vedúcou a zakladateľkou tohto štvorčlenného zoskupenia je učiteľka základnej školy Jana Gladišová zo Šarišského Jastrabia. „Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch, ako srdce.“ Jiří Mahen
Členovia:
Zuzana Filičková, Kristína Gladišová, Miroslava Gladišová, Barbora Galuščáková, Natália Tinathová, Ján Knapik ( muzikant )

KONTAKT:
DSS VINOK Šarišské Jastrabie
ved.: Jana Gladišová
tel.: 0908 973 759
e-mail:
miroslava.gladisova@gmail.com
web:
www.facebook.com/DssVinok/manager/info_requests/

 

SPEVÁCKA SKUPINA ŠAMBRIŇCI

201807041353180.12208801-803649853113911-8922452696142198701-n

V obci Šambron od roku 1983 pôsobila FSk Skalka, ktorá začiatkom 90-tých činnosť ukončila. Pokračovateľom folklórnej tradície sa tak v obci stala skupina miestnych chlapov, ktorých ľudia nazvali „Šambriňci".
Od roku 2010 Šambriňci zaznamenali výrazný nárast záujmu o ich verejnú prezentáciu, skupina začala mať pravidelné nácviky. DO súčasnosti má za sebou mnoho vystúpení na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach v blízkom a širšom okolí, ako aj v zahraničí.
Repertoár Šambriňčanov pozostáva najmä z lokálnej tradičnej kultúry, z autentických piesní zo Šambrona, ale aj štylizovaných rusínskych, ukrajinských, šarišských i autorských piesní. Šambriňčania spievajú viachlasom a capella alebo za sprievodu akordeónu. V roku 2016 skupina vydala CD nosič Vianočných rusínskych kolied, zvykov a vinšov pod názvom "My pastyre prichodime".


KONTAKT:
Folklórna skupina Šambriňci
ved. súboru: Milan Ščigulinský (0903 314 417)
mail: milanscigulinsky@slnet.sk

Nastavenia cookies