Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2023 1.6.2023 nájom nebytových priestorov v Dome kultúry Stará Ľubovňa Mesto Stará Ľubovňa 00330167  4 977,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2023 30.5.2023 DÚHA - odborné hodnotenie - literárna časť Mgr. art. Júlia Oreská   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2023 30.5.2023 DÚHA - odborné hodnotenie - literárna časť PhDr. Peter Karpinský PhD.   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2023 30.5.2023 DÚHA - odborné hodnotenie - výtvarná časť PhDr., PhD. Edita Vološčuková   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2023 30.5.2023 DÚHA - odborné hodnotenie - výtvarná časť Mgr.art.Vladimír Ganaj, ArtD   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2023 30.5.2023 DÚHA - odborné hodnotenie - výtvarná časť Mgr. Nina Kollárová PhD.   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2023 30.5.2023 Výpomoc pri ozvučení František Sás   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2023 12.5.2023 Vesmír očami detí - odborné hodnotenie + rozborový seminár Mgr. Eva Balboneová   140,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2023 12.5.2023 Vesmír očami detí - odborné hodnotenie + rozborový seminár Bc. Mária Kačeňáková   140,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2023 20.4.2023 Divadelné predstavenie "PANIKÁRI" - pomoc s vykladaním a stavaním scény Daniel Zima   40,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2023 20.4.2023 Divadelné predstavenie "PANIKÁRI" - pomoc s vykladaním stavaním scény Matej Janoško   40,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09/2023 30.3.2023 "ENIKI BENIKI" - súťaž detských folkl. súborov - odborné hodnotenie Ing. Ladislav Bačinský   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2023 30.3.2023 "ENIKI, BENIKI" - súťaž detských folklórnych súborov - odborné hodnotenie Ing. arch. Marek Reznický   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2023 30.3.2023 "ENIKI, BENIKY" - súťaž detských folklórnych súborov - odborné hodnotenie PhDr. Daniela Derevjaníková   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08/2023 29.3.2023 postupové súťaže NOC Národné osvetové centrum 00164615  4 080,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06/2023 17.3.2023 Poetická Ľubovňa - celoslovenská súťaž - projekt Fond na podporu umenia 42418933  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07/2023 17.3.2023 Naša Vansovej Lomnička - celoslovenský festival v umeleckom prednese žien - projekt Fond na podporu umenia 42418933  1 700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03/2023 14.3.2023 Poetická Ľubovňa - predseda poroty Ján Petrík   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04/2023 14.3.2023 Poetická Ľubovňa - odborné hodnotenie PhDr. Peter Karpinský PhD.   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05/2023 14.3.2023 Vesmír očami detí Slovenská ústredná hvezdáreň 00164852  500,00 EUR 
Nastavenia cookies