Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY

OBJEDNÁVKY

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 74/2017 31.10.2017 Naša Vansovej Lomnička - odborné hodnotenie Mgr. Ľubica Bekéniová   180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 75/2017 31.10.2017 Naša Vansovej Lomnička - odborné hodnotenie Mgr. Jaroslava Čajková   190,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 76/2017 31.10.2017 Grafická úprava - Spravodajca - 50. výročie Naša Vansovej Lomnička Mgr.art. Jozef Česla   240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 55/2017 30.9.2017 grant ÚV SR - UM UM - Inscenácia Eyecon (tact) Kristina Dzuričková   310,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 56/2017 30.9.2017 Grant ÚV SR - UM UM - Workshopy Klára Kanuščáková   300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 57/2017 30.9.2017 grant ÚV SR - UM UM - Grafický dizajn Olívia Fantúrová   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 58/2017 30.9.2017 grant ÚV SR - UM UM - Predstavenie výtvarných scén Martin Jakubčo   220,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 59/2017 30.9.2017 Audiovizuálna performance hud. zosk. BIOS - UM UM Mgr. art Boris Sirka   120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 60/2017 30.9.2017 Dj set umelcov Bassline Manager - UM UM Peter Babušák   120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 63/2017 30.9.2017 Ferimex NET 100 Mbit/ 2 roky Prvá internetová, s.r.o. 35849487  17,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 65/2017 30.9.2017 Deň národov a národnosti PSK - usporiadateľská služba Nikola Škvarová   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 66/2017 30.9.2017 Deň národov a národnosti PSK - usporiadateľská služba Ján Karaš   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 67/2017 30.9.2017 Deň národov a národnosti PSK - usporiadateľská služba Júlia Jedináková   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 68/2017 30.9.2017 Deň národov a národnosti PSK - usporiadateľská služba Maroš Matoľák   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 69/2017 30.9.2017 Zostavenie a tvorba - Pamätnica - 50.výr. Naša Vansovej Lomnička PaedDr. Eva Kollárová   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 70/2017 30.9.2017 Zostavenie a tvorba - Pamätnica - 50. výr. Naša Vansovej Lomnička Mgr. Soňa Šebová   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 64/2017 29.9.2017 Deň národov a národnosti PSK - upratanie priestorov šatní účinkujúcich Daniela Pružinská   40,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 61/2017 28.9.2017 Výpomoc pri ozvučovaní - Deň národov a národností PSK Peter Piontek   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 49/2017 11.9.2017 servis PC Mgr. Martin Petija   60,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 48/2017 8.9.2017 vystúpenie Fsk Taľar z Novej Ľubovne - Slávnosti Poľsko-Goraľskej kultúry Ľudmila Barlíková   150,00 EUR