ČARO KROJOVANÝCH BÁBIK

VÝSTAVA KROJOVANÝCH BÁBIK AJ V STAREJ ĽUBOVNI
 
Okresná organizácia Únie žien Slovenska a Ľubovnianske osvetové stredisko Vás pozývajú na výstavu krojovaných bábik pod názvom ČARO KROJOVANÝCH BÁBIK, ktorá je pre verejnosť prístupná od 17. januára 2023 do 31. januára 2023 v Galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni.
Spolu 36 bábik v krojoch z rôznych kútov Slovenska – predstavuje ľudový odev žien a dievčat z prvej polovice 20. storočia s dôrazom na detail jednotlivých častí. Prezentovaný je odev na bežný i slávnostný deň, ale aj odev typický pre nevesty.
Výstava vznikla ako výstup projektu Minikroje v rámci úspešného projektu z programu The Democracy Network. Únia žien Slovenska (ÚŽS), vzhľadom na svoje poslanie – udržiavanie ľudových tradícií a kultúrneho dedičstva Slovenska, zapojila do projektu nezamestnané ženy, aby tak využila ich potenciál. Formou verejnoprospešných prác bolo vytvorených vyše 1 000 mikrokrojov prostredníctvom viac ako 100 žien. Bábiky boli vystavené na viacerých miestach po celom Slovensku a niekoľko z nich poslúžilo aj ako dar významným osobnostiam či víťazkám MMM v Košiciach.
Dnes táto zbierka obsahuje 151 slovenských krojov prezentovaných na figurínach bábik. Zbierka je odborne katalogizovaná a kroje sú rozdelené podľa regiónov, z ktorých pochádzajú.
Výstava je venovaná pamiatke na Mariku Huštatýovú, dlhodobú krajskú predsedníčku ÚŽS Košice, ktorá v ženách prebúdzala lásku k tradíciám, folklóru a hľadaní vlastnej identity. Učila ženy tieto tradície nie len pestovať, ale aj využívať pri podnikaní v turizme.
 
Srdečne pozývame na krásnu a jedinečnú výstavu do Galérie Provinčný dom v Starej Ľubovni
Nastavenia cookies