DÚHA 2022/2023 - propozície

NEPREHLIADNITE: Celoslovenskú výtvarnú a literárnu súťaž Dúha 2022/2023, ktorú realizuje Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni. Termín uzávierky prác: 17. marec 2023 Výtvarné práce je potrebné zasielať poštou na adresu: Ľubovnianske osvetové stredisko Nám. gen. Štefánika 5 (Dom kultúry) 064 01 Stará Ľubovňa Literárne práce je potrebné zasielať poštou na uvedenú adresu v 3 výtlačkoch a tiež elektronicky na email osvetasl@nextra.sk
Nastavenia cookies