DÚHA 2023/2024

NEPREHLIADNITE: Celoslovenskú výtvarnú a literárnu súťaž Dúha 2023/2024, ktorú realizuje Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni. Termín uzávierky prác: 15. marec 2024 Výtvarné práce je potrebné zasielať poštou na adresu: Ľubovnianske osvetové stredisko Nám. gen. Štefánika 5 (Dom kultúry) 064 01 Stará Ľubovňa Literárne práce je potrebné zasielať poštou na uvedenú adresu v 3 výtlačkoch a tiež elektronicky na email losvetovestredisko@gmail.com Propozície dostupné aj na našej webovej stránke:

Súvisiace odkazy

Nastavenia cookies