FESTIVAL ZÁUJMOVEJ UMELECKEJ ČINNOSTI ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKOL

Festival záujmovo umeleckej činnosti študentov stredných škôl je podujatím talentovaných jednotlivcov a kolektívov v oblasti hudby, spevu a tanca. Prihlášky je potrebné zasielať na emailovú adresu osvetasl@nextra.sk UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK JE DO 15. 2. 2023

K stiahnutiu

Nastavenia cookies