HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2022

 

OKRESNÉ KOLO SÚŤAŽE HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2022 JE ZA NAMI

Ľubovnianske osvetové stredisko v dňoch 5. – 8. apríla 2022 organizovalo už 68. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktorej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum. Dovedna 69 recitátorov a recitátoriek v piatich kategóriách sa zúčastnilo okresného kola súťaže v Dome kultúry v Starej Ľubovni a ukázalo svoj talent hodnotiacej porote. Počas štyroch dní do porotcovského kresla zasadli pedagogičky z ľubovnianskeho okresu: Mgr. Lucia Čandíková Paraličová, PhD., PhDr. Lýdia Hricíková, PaedDr. Eva Kollárová, Mgr. Ivana Murdzová, Mgr. Veronika Pacoltová, Mgr. Miroslava Runčáková, Mgr. Katarína Sušková, Mgr. Katarína Ščigulinská, PaedDr. Mária Tirpáková, Mgr. Gabriela Vilčeková. Porote patrí veľké poďakovanie za objektívne hodnotenie všetkých recitátorov a ich výkonov. Zo všetkých zúčastnených žiakov, študentov a dospelých postúpilo spolu 10 recitátorov na krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa uskutoční 27. – 29. apríla 2022 v Prešove.

Úvod a záver štvordňového podujatia patril riaditeľovi Ľubovnianskeho osvetového strediska Ing. Martinovi Karašovi, ktorý pozitívne zhodnotil tento ročník súťaže, poďakoval všetkým pedagógom za aktívnu prácu so žiakmi a prípravu na súťaž a zablahoželal všetkým recitátorom, ktorí postúpili na krajskú súťaž a budú reprezentovať okres Stará Ľubovňa.

 V priloženom linku http://osvetalubovna.sk/album-sk/hviezdoslavov-kubin/ nájdete fotografie zo všetkých dní 68. ročníka Hviezdoslavovho Kubína 2022.

Výsledková listina

I. kategória POÉZIA

1. miesto - Tomáš Arendáč, ZŠ Komenského 6 Stará Ľubovňa

2. miesto - Lenka Hlinková, ZŠ s MŠ Jarabina

3. miesto - Timea Tureková, ZŠ Za vodou Stará Ľubovňa

Výborný prednes: Nina Didiková - ZŠ s MŠ Čirč, Nela Holíková - ZŠ s MŠ Kamienka, Anna Jendrichovská - ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Dominik Senko - ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa 

I. kategória PRÓZA

1. miesto - Tomáš Dudáš, ZŠ Komenského 6 Stará Ľubovňa

2. miesto - Erik Knapík, ZŠ s MŠ Podolínec

3. miesto - Nikol Dziaková, ZŠ s MŠ Kolačkov

3. miesto - Ema Hlinková, ZŠ s MŠ Hniezdne

3. miesto - Michal Terkanič, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa

Výborný prednes: Zoja Čarnotová - ZŠ, Levočská 6 Stará Ľubovňa, Nina Hudáková - ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa

II. kategória POÉZIA

1. miesto – Samuel Henisch, ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa

2. miesto – Teo Svitana, Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa

3. miesto – Daniel Korsch, ZŠ s MŠ Hniezdne

3. miesto – Viktória Živčáková, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa

Výborný prednes: Laura Šulcová, ZŠ Komenského 6 Stará Ľubovňa

II. kategória PRÓZA

1. miesto – Anežka Ščurková, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa

2. miesto – Klaudia Šenitková, ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie

3. miesto – Marianna Hnatová, ZŠ Komenského 6 Stará Ľubovňa

3. miesto – Nela Chovancová, ZUŠ Jána Melkoviča 

III. kategória POÉZIA

1. miesto – Ema Jeleňová, ZUŠ Jána Melkoviča

2. miesto – Lenka Melcherová, ZUŠ Jána Melkoviča

3. miesto – Anastázia Šimková, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa

Výborný prednes: Katarína Filičková, ZŠ Komenského 6 Stará Ľubovňa

III. kategória PRÓZA

1. miesto – Tina Strenková, ZUŠ Jána Melkoviča

2. miesto – Daniela Tomková, ZŠ Komenského 6 Stará Ľubovňa

2. miesto – Sofia Gontkovičová, Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa

3. miesto – Natália Matoľáková, ZUŠ Jána Melkoviča

Výborný prednes: Timea Heržáková, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa

IV. kategória POÉZIA

1. miesto – Monika Tomusová, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša Stará Ľubovňa

2. miesto – Ema Frӧhlichová, ZUŠ Jána Melkoviča

3. miesto – Sára Sokolová, Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa

IV. kategória PRÓZA

1. miesto – Olívia Lichvárová, Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa

V. kategória POÉZIA

1. miesto Marek Jaroš, ZUŠ Jána Melkoviča 

Srdečne blahoželáme