ODKIAĽ SOM / SPOZNAJME SA NAVZÁJOM

Milí priatelia, Občianske združenie EDUSOC v spolupráci s Ľubovnianskym osvetovým strediskom vyhlasuje prvý ročník súťaže pre deti a mládež v literárnej, výtvarnej a audiovizuálnej tvorbe zameranej na lokálnu a regionálnu históriu národnostných, etnických a jazykových skupín. Cieľom súťaže je motivovať učiteľov a žiakov systematicky pracovať s históriou svojej komunity, odkiaľ pochádzajú, a učiteľom tak pomôcť vyučovať kreatívnou formou o tejto dôležitej no vo vzdelávacom systéme málo zdôraznenej súčasti našich dejín. Viac informácii sa dozviete v propozíciách, ktoré nájdete na našej stránke (kliknutím na priložený link)

Súvisiace odkazy