POETICKÁ ĽUBOVŇA

Milí ocenení autori celoslovenskej súťaže POETICKÁ ĽUBOVŇA, pozývame vás na online vyhodnotenie a stretnutie sa s odbornou porotou, ktorá hodnotila vaše literárne práce, ktoré ste nám do súťaže zaslali. Online vyhodnotenie sa uskutoční 13.marca 2021 v čase od 14:00 - 16:00h Tešíme sa na vašu účasť