STARÁ ĽUBOVŇA PRIVÍTA ANDYHO WARHOLA

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach a Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy „WARHOL TOUR 2022 - Andy Warhol – Ja pochádzam odnikiaľ...“, ktorá sa uskutoční 15. júla 2022 o 17.00h v Galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni
 
Výstava bude sprístupnená širokej verejnosti od 15. júla 2022 do 7. septembra 2022.
 
Výstava „Andy Warhol – Ja pochádzam odnikiaľ... “ je koncepčne zameraná na bližšie poznanie Warhola cez isté artefakty, fotografie, rané diela umelca a diela s náboženskou tematikou, na formovanie jeho umeleckého i filozofického pohľadu na život, umenie a svet.
Cieľom kurátora projektu „Warhol Tour“, súčasťou ktorého je aj táto výstava, je pokúsiť sa odpovedať na otázku „KTO BOL ANDY WARHOL?“ Umelca síce svet pozná ako svetového predstaviteľa pop-artu, ale na druhej strane menej vie o jeho rusínskych koreňoch a tradičnej výchove, ktoré formovali umelcov pohľad na svet a prístup k umeniu.
 
KURÁTORI:
Mgr. Carmen Cilipová
PaedDr. Veronika Turcmanovičová
Michal Bycko, PhD.
 Tešíme sa na Vás 
Nastavenia cookies