Nositelia tradícií

201904021129220.zeny-z-udola-1945

Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín NOSITELIA TRADÍCIÍ je Národné osvetové centrum (NOC). Súťaž je určená pre všetky vekové kategórie, nie je tematicky zameraná, koná sa každé tri roky.

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko - odborný rast folklórnych kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie v oblasti tradičného ľudového umenia a jeho folklorizovaných prejavov.

Súťaž má za cieľ aktivizovať činnosť folklórnych skupín, podporovať vyhľadávanie, dokumentáciu a prezentáciu tradičných foriem ľudového tanca, hudby, obradových, zvykoslovných a pracovných prejavov z jednotlivých lokalít, či regiónov a tým poukázať na význam tradičnej ľudovej kultúry v kultúrnom dianí.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies