ENIKI BENIKI 2023

Národné osvetové centrum a Ľubovnianske osvetové stredisko Vás srdečne pozývajú na regionálne kolo Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov ENIKI BENIKI, ktoré sa uskutoční 30. marca 2023 o 9:30h v Dome kultúry v Starej Ľubovni.
Tento rok sa nám predstaví 5 detských kolektívov:
Detský FS pri ZŠ na ul. Komenského 6 zo Starej Ľubovne,  DFS Radosť z Kamienky,  Marmonček z Chmeľnice, DFS Ľubovňanček zo Starej Ľubovne a Materská škola z Novej Ľubovne
Ešte raz Vás srdečne pozývame na regionálne kolo súťaže ENIKI BENIKI.

Nastavenia cookies