Pracovníci

Ing. MARTIN KARAŠ
riaditeľ

Tel.: 0904 390 925

K stiahnutiu

MÁRIA KOSTURKOVÁ
ekonómka

Tel.: 052 / 42 830 31; 0908 998 795

VIERA FILIČKOVÁ
folklorizmus, zborový spev, moderná hudba a tanec, projekty

Tel.: 052 / 42 830 31; 0908 998 795

EMÍLIA KÍFEROVÁ
ľudové remeslá, vzdelávanie dospelých, dokumentácia, pokladňa, projekty

Tel.: 052 / 42 830 31; 0908 998 795

IRINA NOVÁKOVÁ
úsek umeleckého prednesu, divadla a literárnej tvorby, projekty

Tel.: 052 / 42 830 31; 0908 998 795

KRISTÍNA SMREKOVÁ
výtvarníctvo, foto, film

Tel.: 052 / 42 830 31; 0908 998 795

Mgr. KATARÍNA ŠČIGULINSKÁ
vzdelávacia činnosť a voľnočasové aktivity

Tel.: 052 / 42 830 31; 0908 998 795

Mgr. NIKOLA ŠKVAROVÁ
komunikácia s verejnosťou a s médiami, problematika národnostných menšín

Tel.: 052 / 42 830 31; 0908 998 795

MILOŠ LEŠKO
vodič, údržbár

Tel.: 052 / 42 830 31; 0908 998 795

 

Nastavenia cookies