HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2023


Časový harmonogram okresného kola 69. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín. Okresné kolo súťaže sa uskutoční v priestoroch Domu kultúry v Starej Ľubovni.

I. kategória (2. – 4. ročník ZŠ, žiaci ZUŠ vo veku 7 – 10 rokov) 21. 03. 2023 (utorok). Registrácia 8:00. Recitácia 8:30.

II. kategória (5. – 6. ročník ZŠ, 1. ročník osemročných gymnázií, žiaci ZUŠ vo veku 10 – 12 rokov) 23. 03. 2023 (štvrtok). Registrácia 8:00. Recitácia 8:30.

III. kategória (7. – 9. ročník ZŠ, 2. – 4. ročník osemročných Gymnázií, žiaci ZUŠ vo veku 12 – 15 rokov) 24. 03. 2023 (piatok). Registrácia 8:00. Recitácia 8:30.

IV. kategória / V. kategória ( žiaci 1. – 4. ročníka stredných škôl, 5. – 8. ročníka osemročných a bilingválnych gymnázií a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov / študenti vysokých škôl bez ohľadu na vek, žiaci 5. – 6. ročníka konzervatórií a dospelí od 20 rokov) 23. 03. 2023 (štvrtok). Registrácia 9:00. Recitácia 9:30.

 

 

 

 

Nastavenia cookies