FOTOGRAFICKÉ DIELNE/ PHOTO WORKSHOPS

PHOTOGRAPHY WORKSHOPS

KATALÓG FOTOGRAFIÍ ÚČASTNÍKOV FOTOGRAFICKÝCH DIELNÍ 2016,2017,2018

K stiahnutiu

PHOTOGRAPHY WORKSHOPS

KATALÓG FOTOGRAFIÍ ÚČASTNÍKOV FOTOGRAFICKÝCH DIELNÍ
Stará Ľubovňa, 2008/2009/2010/2011
Vydalo: Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
Grafická úprava: Anna Dragannová
Anglický preklad: Mgr. Marta Melkovičová
Náklad: 300 ks
Rok vydania: 2013

Nastavenia cookies