O nás

Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni je príspevkovou organizáciou Prešovského samosprávneho kraja. Jeho hlavným poslaním je vytvárať podmienky pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti a trvale zachovávať kultúrne bohatstvo regiónu. Plní nezastupiteľné poslanie pri vyhľadávaní, uchovávaní a dokumentovaní činnosti tvorcov miestnej kultúry. Ľubovnianske osvetové stredisko spolupracuje s odborníkmi z rôznych oblasti kultúrneho života, ako aj s remeselníkmi z regiónu. Charakterom svojej práce sa významnou mierou podieľa na príprave, tvorbe a realizácii regionálnej kultúry. Organizuje celoštátne súťaže, krajské i okresné prehliadky, festivaly, tvorivé dielne, plenéry, workshopy, vzdelávacie podujatia, výstavy doma i v zahraničí.

Nastavenia cookies