Pracovníci

Ing. MARTIN KARAŠ
riaditeľ

MÁRIA KOSTURKOVÁ
ekonómka

VIERA FILIČKOVÁ
folklorizmus, zborový spev, moderná hudba a tanec, projekty

EMÍLIA KÍFEROVÁ
ľudové remeslá, vzdelávanie dospelých, dokumentácia, pokladňa, projekty

IRINA NOVÁKOVÁ
úsek umeleckého prednesu, divadla a literárnej tvorby, projekty

MILOŠ LEŠKO
vodič, údržbár