Pracovníci

Ing. MARTIN KARAŠ
riaditeľ

K stiahnutiu

MÁRIA KOSTURKOVÁ
ekonómka

VIERA FILIČKOVÁ
folklorizmus, zborový spev, moderná hudba a tanec, projekty

EMÍLIA KÍFEROVÁ
ľudové remeslá, vzdelávanie dospelých, dokumentácia, pokladňa, projekty

IRINA NOVÁKOVÁ
úsek umeleckého prednesu, divadla a literárnej tvorby, projekty

KRISTÍNA SMREKOVÁ
výtvarníctvo, foto, film

Mgr. KATARÍNA ŠČIGULINSKÁ
vzdelávacia činnosť a voľnočasové aktivity

Mgr. NIKOLA ŠKVAROVÁ
komunikácia s verejnosťou a s médiami, problematika národnostných menšín

MILOŠ LEŠKO
vodič, údržbár