Pracovníci

Ing. MARTIN KARAŠ
riaditeľ

MÁRIA KOSTURKOVÁ
ekonómka

ANNA DRAGANNOVÁ
úsek výtvarníctva, fotografie, filmu, grafická, aranžérska a výstavnícka činnosť, projekty
designad@nextra.sk

VIERA FILIČKOVÁ
folklorizmus, zborový spev, moderná hudba a tanec, projekty

EMÍLIA KÍFEROVÁ
ľudové remeslá, vzdelávanie dospelých, dokumentácia, pokladňa, projekty

Mgr. ALENA JENDRICHOVSKÁ
národnostné menšiny, web

IRINA NOVÁKOVÁ
úsek umeleckého prednesu, divadla a literárnej tvorby, projekty

MILOŠ LEŠKO
vodič, údržbár