HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021 - Výsledková listina

Okresná súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnila 9. júna 2021 v priestoroch Domu kultúry v Starej Ľubovni. V súlade s odporúčaním vyhlasovateľa súťaže, ktorým je Národné osvetové centrum v Bratislave, sa súťaž organizovala v netradičnej online forme. Výkony recitátorov z videozáznamu hodnotila porota v zložení: PhDr. Lýdia Hricíková, PaedDr. Eva Kollárová, Mgr. Lucia Čandíková PhD., Mgr. Gabriela Vilčeková a Mgr. Michaela Fabová. Do súťaže sa zapojilo 43 recitátorov v štyroch kategóriách. Víťazi zo všetkých kategórií postupujú na krajskú súťaž do Prešova, ktorá sa uskutoční v mesiaci september tohto roku. Ľubovnianske osvetové stredisko vyslovuje poďakovanie všetkým pedagógom a rodičom za pochopenie, úsilie, prípravu a rozvoj talentu detí. Víťazom srdečne blahoželáme!

K stiahnutiu