Beseda s gymnazistami

Každý rok počas Národného týždňa manželstva prebieha na celom Slovensku mnoho podujatí, a to aj vďaka tvorivosti a iniciatíve jednotlivcov i organizácií.
ĽOS, ako organizácia podporujúca kultúrno - spoločenský rozmer jednotlivca i širokej verejnosti sa v roku 2019 po prvý krát rozhodla zapojiť do Národného týždňa manželstva prednáškou spojenou s besedou "Prečo aj dnes manželstvo...?"
Cieľom podujatia bolo vytvoriť priestor na propagáciu a podporu manželstva, upriamiť pozornosť študujúcej mládeže na jeho dôležitosť aj v súčasnosti. Pozvaní hostia, diskutéri etnografka PhDr. Monika Pavelčíková a gréckokatolícky kňaz ThLic. František Krajňák polemizovali o manželstve vychádzajúc z odborných vedomostí a svojich vlastných skúseností - prečo je manželstvo aj v súčasnosti potrebné a dôležité v živote jednotlivca i celej spoločnosti.
Prednášky sa zúčastnili študenti Gymnázia Terézie Vansovej zo Starej Ľubovne.