Lackovský košík slovom i obrazom

OPÄŤ SME UPLIETLI LACKOVSKÝ KOŠÍK

Turisticky atraktívna, "malá, ale sebavedomá" obec Lacková, v minulosti známa najmä košikárstvom aj v súčasnosti nadväzuje na tradičné remeslo, ktorému je každoročne venovaný festival LACKOVSKÝ KOŠÍK.
Počas siedmych rokov, v priebehu ktorých sme sa prvú augustovú sobotu v Lackovej spoločne stretávali, ľahko sme si privykli na rodinnú atmosféru, kultúrny program, či ochutnávku lokálnych jedál, ktoré k tomuto festivalu jednoducho patria. Ani tento, v poradí už siedmy ročník Lackovského košíka nebol iný. Stretnutia a spomienky rodákov, košikárske dielničky pre najmenších, ľudová pieseň a ľudový tanec... Organizátori festivalu obec Lacková a Ľubovnianske osvetové stredisko - kultúrna inštitúcia PSK na podujatie už tradične pozývajú účinkujúcich z radov regionálnych folklórnych kolektívov, ale aj z Poľského pohraničia. Tento rok sa divákom predstavili FSk Lackovianka, ktorá svojim vystúpením otvorila folklórny program. Po domácom kolektíve nasledovali ďalšie kolektívy, a to FS Vrchovina a SFS Staroľubovňan zo Starej Ľubovne, ĽH Zamiškovci z Kolačkova a rusínsko - goralský reprezentant zo Zamaguria, FSk Osturňanka z Osturne.
Príjemné poobedie v prítomnosti milých ľudí, aj to je Lackovský košík, aj to je festival, ktorý si kladie za cieľ pozdvihnúť tradičné, dnes už takmer neexistujúce remeslo, košikárstvo. Sme hrdí, že aj my, Ľubovnianske osvetové stredisko, sme stabilnou súčasťou týchto myšlienok, ktoré každoročne upletú ten najkrajší LACKOVSKÝ KOŠÍK.