RUSÍSNKA VATRA

Folklórny program, premietanie filmov, beseda o rusínskej literatúre, či tradičná zábava pri ľudovej muzike. Aj toto je Rusínska vatra, na ktorú Vás srdečne pozývame.