Súťaž o Najkrajší balkón a predzáhradku

Už v jari sa sivé sídliská zelenajú a kvitnú vďaka pestovateľom, ktorých záľuba teší každého, koho pohľad zblúdi na červené muškáty, či ťahavé petúnie. Už tradične Ľubovnianske osvetové stredisko v spolupráci s mestom Stará Ľubovňa na prelome mesiacov júl - august vyhlasuje súťaž o „Najkrajší balkón, predzáhradku" mesta. Súťažiacim sa môže stať ktokoľvek. Stačí len odfotografovať s láskou zútulnený balkón, či kreatívne zveľadenú predzáhradku. Na víťazov čakajú pekné, nie len kvetinové odmeny!

Fotografie zasielajte najneskôr do 30.9.2018 na mailovú alebo korešpondenčnú adresu: osvetasl@nextra.sk / ĽOS, Námestie gen. Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa.

 

Tešíme sa na Vaše príspevky, kolektív ĽOS