Kalendár podujatí - 04.08.2018

  • Lackovský košík

    4.8.2018
    Už po siedmy krát sa v Lackovej, obci rozprestierajúcej medzi lesmi Spišskej Magury, uskutoční podujatie „Lackovský košík“. Prvá augustová sobota tak oživí lokálnu ľudovú kultúru, ktorá je v dedine spätá s košikárstvom, bohato vyšívaným ľudovým odevom, či goralským folklórom.
    Kultúra