DETSKÉ FOLKLÓRNE KOLEKTÍVY

DETSKÁ FOLKLÓRNA SKUPINA RADOSŤ
Detská folklórna skupina Radosť z Kamienky bola založená v roku 1952. Zúčastňuje sa okresných, krajských súťaží, pravidelne vystupuje na festivaloch a iných podujatiach. Udržiava kamienske tradície, zvyky a rusínsku kultúru.
KONTAKT:

Detská folklórna skupina RADOSŤ
ZŠ s MŠ Kamienka, tel. č.:  052/42 835 21
065 32 Kamienka
ved.: Mária Škvarová a Svetlana Bittnerová, tel.č.: 0903 504 986
e-mail:
zskamienka@stonline.sk

DETSKÁ FOLKLÓRNA SKUPINA JASTRABČEK
Detská folklórna skupina JASTRABČEK vznikla v roku 2011 pri ZŠ s MŠ v Šarišskom Jastrabí. Pracuje v dvoch zložkách - speváckej a tanečnej, čerpá z tradícií obce Šarišské Jastrabie. Má za sebou mnoho vystúpení a veľký úspech speváckej zložky. Dievčatá v roku 2012 postúpili až do celoslovenského kola súťaže DETSKÝ FOLKLÓR, kde reprezentovali Prešovský kraj a umiestnili sa v striebornom pásme.


KONTAKT:

Detská folklórna skupina JASTRABČEK
ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie, tel. č.: 052/42 834 61
ved.: Mgr. Jana Gladišová, tel. 4.: 0918 876 829

e-mail:
janagladisova@gmail.com

DETSKÁ FOLKLÓRNA SKUPINA KEČERA
Folklórny súbor Kečera bol založený v roku 1962 ako detský súbor. Postupne sa menil na zmiešaný, t. j. detský a mládežnícky a neskôr bol rozšírený o dospelých členov.  Zakladateľmi boli manželia Michal a Helena Kundľoví, ktorí pôsobili ako učitelia v ZŠ v Jakubany. Súbor pracoval pod ich vedením do roku 2000, t. j. 38 rokov. V roku 2004 bola činnosť súboru obnovená. Novou vedúcou detskej folklórnej skupiny Kečera sa stala Eva Fáberová. Vo svojich vystúpeniach ponúkajú bohaté folklórne zvyky obce Jakubany a autentické jakubjanske piesne.

KONTAKT:
Detská folklórna skupina KEČERA
ZŠ s MŠ Jakubany, tel. č.: 052/43 642 40
065 12 Jakubany
ved.: Eva Fáberová, tel. č.: 0915 907 563

e-mail:
faberova.evka@azet.sk

MLÁDEŽNÍCKA FOLKLÓRNA SKUPINA KEČERA
Folklórny súbor Kečera bol založený v roku 1962 ako detský súbor. Postupne sa menil na zmiešaný, t. j. detský a mládežnícky a neskôr bol rozšírený o dospelých členov.  Zakladateľmi boli manželia Michal a Helena Kundľoví, ktorí pôsobili ako učitelia v ZŠ v Jakubany. Súbor pracoval pod ich vedením do roku 2000, t. j. 38 rokov. V roku 2004 bola činnosť súboru obnovená.
Novou vedúcou mládežníckej folklórnej skupiny Kečera sa stala Lucia Pribišová. Vo svojich vystúpeniach ponúkajú bohaté folklórne zvyky obce Jakubany a autentické jakubjanske piesne.

KONTAKT:
Mládežnícka folklórna skupina KEČERA
0bec Jakubany, te. č.: 052/42 836 51
065 12 Jakubany
ved.: Lucia Pribišová, tel. č.: 0904 892 101

e-mail:
lucia.pribisova@gmail.com

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR  ĽUBOVŇANČEK
Detský folklórny súbor Ľubovňanček pôsobí od roku 2012 pri ZUŠ J. Melkoviča v Starej Ľubovni. Repertoár súboru tvoria ľudové piesne najmä z východného regiónu Slovenska (šarišské, rusínske, goralské, zemplínske). Súbor v novom zložení pravidelne vystupuje na domácich pódiách, prezentoval sa už aj v Česku, Poľsku a Rumunsku. Nástrojovú zložku súboru vedie Mgr. J. Sivuľková a Mgr. P. Jendrichovský, spevácku zložku vedie p. uč. Bc. A. Zreľáková. Úpravy piesní šije na mieru PaedDr. J. Sivuľka a Mgr. P. Jendrichovský. Od roku 2011 sa súbor rozšíril aj o tanečnú zložku, ktorú viedla F. Marcinová. V súčasnosti je jej vedúcou PaedDr. A. Konevalová.

KONTAKT:
Detský folklórny súbor ĽUBOVŇANČEK
ZUŠ J. Melkoviča
Okružná 76
064 01 Stará Ľubovňa
ved. súboru: PaedDr. Alena Konevalová

e-mail:
alenakonevalova@pobox.sk

DETSKÁ FOLKLÓRNA SKUPINA LITMANOVÁ

KONTAKT:
Detská folklórna skupina
Obec Litmanová, tel. č. 052/42 862 01
065 31 Jarabina
ved.: Natália Kučová - Sikorjáková, tel. č.: 0903 636 407

e-mail:
nataliasikorjakova@gmail.com