DETSKÉ FOLKLÓRNE KOLEKTÍVY

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR RADOSŤ

Detská folklórna skupina Radosť z Kamienky bola založená v roku 1952. Zúčastňuje sa okresných, krajských súťaží, pravidelne vystupuje na festivaloch a iných podujatiach. Udržiava kamienske tradície, zvyky a rusínsku kultúru.

 

KONTAKT:
DFS Radosť
ved.: Mária Škvarová a Svetlana Bittnerová (0903 504 986)
mail: zskamienka@stonline.sk

DETSKÝ FOLKLÓRNy SÚBOR JASTRABČEK

Detský folklórny súbor JASTRABČEK vznikol v roku 2011 pri ZŠ s MŠ v Šarišskom Jastrabí. Pracuje v dvoch zložkách - speváckej a tanečnej, čerpá z tradícií obce Šarišské Jastrabie. Má za sebou mnoho vystúpení a veľký úspech speváckej zložky. Dievčatá v roku 2012 postúpili až do celoslovenského kola súťaže DETSKÝ FOLKLÓR, kde reprezentovali Prešovský kraj a umiestnili sa v striebornom pásme.

KONTAKT:
DFS Jastrabček
ved.: Mgr. Jana Gladišová (0918 876 829)
mail: janagladisova@gmail.com

DETSKÁ FOLKLÓRNA SKUPINA KEČERA

Folklórny súbor Kečera bol založený v roku 1962 ako detský súbor. Postupne sa menil na zmiešaný, t. j. detský a mládežnícky a neskôr bol rozšírený o dospelých členov. Zakladateľmi boli manželia Michal a Helena Kundľoví, ktorí pôsobili ako učitelia v ZŠ v Jakubany. Súbor pracoval pod ich vedením do roku 2000, t. j. 38 rokov. V roku 2004 bola činnosť súboru obnovená. Novou vedúcou detskej folklórnej skupiny Kečera sa stala Eva Fáberová. Vo svojich vystúpeniach ponúkajú bohaté folklórne zvyky obce Jakubany a autentické jakubjanske piesne.

KONTAKT:
DFS Kečera
ved.: Eva Fáberová (0915 907 563)
mail: faberova.evka@azet.sk

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR ĽUBOVŇANČEK

201710110809500.201502050946280_lubovnancek

Detský folklórny súbor Ľubovňanček pôsobí od roku 2012 pri ZUŠ J. Melkoviča v Starej Ľubovni. Repertoár súboru tvoria ľudové piesne najmä z východného regiónu Slovenska (šarišské, rusínske, goralské, zemplínske). Súbor v novom zložení pravidelne vystupuje na domácich pódiách, prezentoval sa už aj v Česku, Poľsku a Rumunsku. Nástrojovú zložku súboru vedie Mgr. J. Sivuľková a Mgr. P. Jendrichovský, spevácku zložku vedie p. uč. Bc. A. Zreľáková. Úpravy piesní šije na mieru PaedDr. J. Sivuľka a Mgr. P. Jendrichovský. Od roku 2011 sa súbor rozšíril aj o tanečnú zložku, ktorú viedla F. Marcinová. V súčasnosti je jej vedúcou PaedDr. A. Konevalová.

KONTAKT:
DFS Ľubovňanček
ved. súboru: PaedDr. Alena Konevalová
mail: alenakonevalova@pobox.sk

Nastavenia cookies