Podujatia

DETI DEŤOM

 Koná sa každoročne v mesiaci november.   Na okresnej prehliadke záujmovej umeleckej činnosti žiakov ZŠ sa prezentujú úspešní jednotlivci a kolektívy záujmovej umeleckej činnosti – speváci ľudových a populárnych piesní, kolektívy moderného tanca, divadielka poézie, folklórne kolektívy a iné talenty, ktoré reprezentujú školu na rôznych kultúrno – spoločenských podujatiach Podujatie sa koná za účasti širokej verejnosti divákov.

Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni pripravilo 9. 12. 2009 festival záujmovej umeleckej činnosti žiakov mestských základných škôl s názvom DETI DEŤOM.
95 účinkujúcich zabávalo svojich rovesníkov. Na scéne kultúrneho domu sa vystriedali: Latino klub pri Gymnáziu sv. Mikuláša v Starej Ľubovni s orientálnym, ruským a jive tancom, ZŠ na Levočskej ulici sa predstavila so zvykoslovným pásmom Húsky, húsky, poďte domov, moderným tancom a zmesou ľudových piesní, ZUŠ J. Melkoviča prispela divadielkom Somárik a divadielkom Dlhý nos, divákov potešilo aj vystúpenie klaviristu Erika Kokyho. ZŠ na Ul. Komenského sa prezentovala spevákmi v sólo a duo speve, Osemročné Gymnázium zase gymnastickým triom. Hosťom programu bol mím Janko Opina. O pohodu sa postarali aj moderátorky podujatia, študentky 4. ročníka Gymnázia T. Vansovej v Starej Ľubovni. Obecenstvo tvorilo asi 200 divákov zo ZŠ na Ul. Levočskej a Komenského.

 

DETI DEŤOM 2014

DETI DEŤOM 2013

DETI DEŤOM 2012

DETI DEŤOM 2011

DETI DEŤOM 2011 - prehliadka záujmovej činnosti detí,  prehliadka talentov v rôznych žánroch. Vytvorili sme priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu  a inšpiráciu pre všetkých účinkujúcich, ktorí prijali  pozvanie na toto podujatie. Spätná väzba – ohlasy z hľadiska nasvedčovali tomu, že vystúpenia oslovili a uchvátili. Verím, že až natoľko, že mnohí tohtoroční diváci svoje nadanie predvedú na javisku už o rok.
     V pestrom, takmer dvojhodinovom  programe vystúpili sólisti speváci populárnych a ľudových piesní, hudobníci, tanečníci, divadelníci zo všetkých základných škôl v Starej Ľubovni, ZUŠ J.  Melkoviča, ale aj  zo ZŠ v Kamienke a Jakubanoch.

HARMONOGRAM VYSTÚPENÍ

1.     „ŠKOLA“ – TANEČNÝ ODBOR ZUŠ                    
          Mgr. Anna Solárová
2.     VERONIKA STOLÁROVÁ – HARMONIKA, ZUŠ, TANEČNÝ MIX                                             
         PaedDr. Mária Budzáková
3.      A OPÄŤ KAMARÁTKY ... PANTOMÍMA, ZUŠ        
          NATÁLIA TIMANÍKOVÁ, KLAUDIA RYBOVIČOVÁ
          Mgr. Darina Belišová        
4.      SKÚSME TO SPOLU –VODNÍČATÁ, ZŠ ZA VODOU
         MODERNÝ TANEC                                                          
         Mgr. Silvia Sokolová
5.      MÁRIO KIRKOV – PIESEŇ   SUPERSTAR, ZŠ ZA VODOU                                 
         Mgr. Ľubomíra Jelenčíková
6.      AKO SA ŠANTIVÉ ŠAŠUĽKY... LDO – ZUŠ
         Mgr. Darina Belišová
7.      PIESEŇ AKO DAR – SPEVÁCKY ZBOR, ZŠ KOMENSKÉHO     
         PaedDr. Štefan Kollár
8.      Ó, ŠŤASTNÝ DEŇ – MODERNÝ TANEC, ZŠ SV. CYRILA A METODA              
         Mgr. Michaela Fábová
9.      TUČNIACI – TANEC – 2. ROČNÍK TO ZUŠ                                                  
         Mgr. Anna Solárová
10.   OVOCNÍČKOVIA – TANEC, ZŠ ZA VODOU                                                            
         Mgr.  Ľubomíra Jelenčíková
11.    ANDREA SOKOĽÁKOVÁ, - SPEV,  DOPROVOD MILAN SOKOĽÁK,
          ZŠ KAMIENKA a ZUŠ JM
          Mgr. Alena Zreľáková                  
12.    ZABAVME SA PRI ĽUDOVEJ PIESNI – PÁSMO, ZŠ LEVOČSKÁ
          Mgr. Veronika Boďová
13.    ZRODENIA CHLEBA – PÁSMO O ŽATVE,  ZŠ JAKUBANY
          Mgr. Eva Fáberová
14.    VRABČIACI  - MUZIKÁL,  ZŠ LEVOČSKÁ
          Mgr. Veronika Boďová
     Dnešná doba ponúka, ba až vnucuje iné priority a nie je naklonená kultúre, o to viac nás teší  záujem a aktivita. Vďaka obetavým pedagógom, ktorí talentované detí vyhľadávajú a pripravujú (neraz vo svojom voľnom čase bez nároku na finančné ohodnotenie), čím napomáhajú k  všestrannému rastu mladej generácie.  

 

 

DETI DEŤOM 2010

25. novembra 2010 zaplnili kultúrny dom talentované deti. Viac ako 300 divákov a 180 účinkujúcich sa zúčastnilo okresnej prehliadky záujmovej umeleckej činnosti DETI DEŤOM. Jej organizátorom bolo Ľubovnianske osvetové stredisko.
Konferencierky Paula Pataráková a Simona Straková trefným slovom sprevádzali celým podujatím. Na javisku v pestrej zmesi  talentov vystúpili speváci, tanečníci moderných a folklórnych tancov, zaujali aj krátke pantomimické scénky  a divadielko, účinkujúci sa vystriedali v skoro dvojhodinovom programe. Do prehliadky sa zapojili žiaci zo ZŠ Komenského, ZŠ Levočská, ZŠ Za vodou, ZUŠ, ŠZŠ a Osemročné gymnázium T. Vansovej. Všetkým pedagógom, ktorí podchytia a rozvíjajú talenty patrí poďakovanie. Sú to p. učiteľky a učitelia: M. Budzáková, Ľ. Nemergutová, V. Boďová, R. Česelková, D. Belišová, A. Wiszniewska, Ľ. Jelenčíková, A. Konevalová, Š. Kollár. Vystúpenia mali veľkú odozvu v hľadisku, snáď to bude inšpiráciou pre ďalšie talenty, ktoré uvidíme na ďalších podujatiach organizovaných ĽOS.

Nastavenia cookies