Podujatia

DÚHA

Celoslovenská literárna a výtvarná súťaž je integrálnou súčasťou výchovno - vzdelávacieho procesu v materských, základných a základných umeleckých školách. Súťaž je dvojstupňová, na celoslovenskú súťaž postupujú víťazné práce regionálnych súťaží.

Slávnostné vyhodnotenie a vernisáž výstavy výtvarných prác sa koná vždy v máji príslušného roka.

Výstupom z tohto podujatia býva zborník všetkých víťazných prác.

Nastavenia cookies