Podujatia

FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI PIESNÍ A TANCOV

 XXXII. ročník regionálnej prehliadky výsledkov práce folklórnych kolektívov smerujúcich k oživovaniu miestnych ľudových tradícií sa uskutočnil 30. augusta. Podujatia sa zúčastnili DFS Čirčianka z Čirča, FSk Plavčanka z Plavča, FSk Barvinok z Kamienky, FS Kapušančan z Kapušian, sólistky Miroslava Gladišová a Zuzana Filičková zo Šarišského Jastrabia  a ľudový rozprávač Stano Gaľa z Jarovníc. Gestorom podujatia je PSK – ĽOS, Obec Čirč, Rusínska obroda , SZPB a Agro a.s. Čirč.

 

Folklórne slávnosti konané vždy pri príležitosti  výročia SNP sa v tomto roku uskutočnili 22. 8. 2010. Zúčastnili sa ich:  Detský folklórny súbor Čirčianka z Čirča, Spevácka skupina Orlovčanka z Orlova, Folklórny súbor Ľubovňan zo Starej Ľubovne, Ľudová hudba bratov Kollárovcov z Kolačkova, sólistky Anna Servická z Prešova, Natália Sikorjaková z Litmanovej, Andrea Timočková z Orlova, Miroslava Gladišová a Zuzana Filičková zo Šarišského Jastrabia a ľudový rozprávač Michal Guzi z Humenného. Gestorom podujatia je PSK, ĽOS, Obec Čirč, Rusínska obroda, SZPB a Agro a.s. Čirč. Podujatie sa uskutočnilo s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR.

Nastavenia cookies