Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY

OBJEDNÁVKY

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 36/2017 4.8.2017 Lackovský košík - vystúpenie sólistu Stanislav Lopatovský   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 37/2017 4.8.2017 Lackovský košík - vystúpenie sólistu Mgr. Anna Konkoľová   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 30/2017 1.8.2017 Výpomoc pri ozvučovaní - Ružbašské trhy folklóru Sás František   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29/2017 19.7.2017 Výpomoc pri ozvučovaní - Kultúrny štvrtok SL, Litmanová-stretnutie rodákov Sás František   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2017 12.7.2017 Fotografické dielne - lektor Kamil Varga   310,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 62/2017 27.6.2017 Praxou k zamestnaniu pre subjekty nevykonavájuce hospodársku činnosť -
1 zamestnanec - 9...
ÚPSV a R 30794536  5 853,83 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28/2017 19.6.2017 Fotografické dielne - modelka Lucia Gachová   420,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2017 24.5.2017 Týždeň remesiel - prezentácia tkáčstva Mgr. Anna Konkoľová   160,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2017 24.5.2017 Týždeň remesiel - prezentácia košíkarstva Alojz Gallík   160,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2017 24.5.2017 Týždeň remesiel - košikárske dielne Alojz Gallík   180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2017 22.5.2017 Makovická struna - vystúpenie Marianna Železná   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2017 20.5.2017 Makovická struna - ozvučenie Sás František   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26/2017 15.5.2017 FPU - Od počítača k divadlu Fond na podporu umenia 42418933  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09/2017 4.5.2017 DÚHA - odborné hodnotenie akad.mal. Eva Končeková   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2017 4.5.2017 Dúha - odborné hodnotenie Mgr. Eva Balboneová   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2017 4.5.2017 Dúha - odborná porota Bc. Mária Kačeňáková   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2017 4.5.2017 Dúha - odborné hodnotenie PaedDr. Eva Kollárová   40,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2017 4.5.2017 Dúha - odborné hodnotenie PhDr. Peter Karpinský PhD.   90,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2017 2.5.2017 Folklórne slávnosti piesní a tancov - 40. ročník Fond na podporu umenia 42418933  2 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2017 2.5.2017 Festival duchovnej piesne Fond na podporu umenia 42418933  1 200,00 EUR