Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY

OBJEDNÁVKY

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 32/2016 21.10.2016 Ľubovnianska veselica - vystúpenie sólistky Miroslava Gladišová - Dudová    
Detail Zmluva Dodávateľská 33/2016 21.10.2016 Ľubovnianska veselica - vystúpenie DSS Vinok Miroslava Gladišová - Dudová   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 34/2016 21.10.2016 Ľubovnianska veselica - vystúpenie FS KEČERA Mgr. Eva Fáberová   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 35/2016 21.10.2016 Ľubovnianska veselica - vystúpenie sólistky Mgr. Eva Fáberová   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 36/2016 21.10.2016 Ľubovnianska veselica - vystúpenie sólistky Galina Guľášová   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 37/2016 21.10.2016 Ľubovnianska veselica - vystúpenie FS KALINA Galina Guľášová   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 38/2016 21.10.2016 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - vystúpenie ĽH Mgr. Peter Jendrichovský   90,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/2016 21.10.2016 Živé remeslá - lektor košikárskych dielní Alojz Gallik   190,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 41/2016 21.10.2016 Živé remeslá - lektor košikárskych dielní Žaneta Gallíková   190,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29/2016 20.10.2016 Popoludnie v Dome seniorov - príprava a realizácia konferansu Mgr. Darina Belišová   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2016 4.10.2016 Živé remeslá severného Spiša - prezentácia - tkáčstvo Anna Konkoľová   120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28/2016 4.10.2016 Živé remeslá severného Spiša - prezentácia - košikárstvo Alojz Gallik   120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2016 8.9.2016 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - výpomoc ozvučenia Vladimír Bartoš   80,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2016 31.8.2016 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - vystúpenie Kvetoslava Jendrichovská   60,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2016 31.8.2016 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - vystúpenie Veronika Boďová   40,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2016 31.8.2016 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - prezentácia -umelecké remeslá Alojz Gallik   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24/2016 31.8.2016 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - sólista Alojz Gallik   60,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2016 31.8.2016 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - prezentácia - tradície obce V.Ružbachy Monika Dudziková   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2016 23.8.2016 Servis PC - Karaš, Filičková, Nováková Mgr. Martin Petija   75,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26/2016 23.8.2016 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - sólista Mgr. Peter Jendrichovský   100,00 EUR