Podujatia

AMFO

AMFO 2016 - okresná súťaž

VYHODNOTENIE OKRESNEJ SÚŤAŽE AMFO 2016

          I.       Skupina  - autori do 16 rokov
                         Nezúčastnení autori
 

          II.    Skupina - autori do 21 rokov

Čiernobiela fotografia

Diplom a špeciálna cena

Viktória Gaľová  - Stará Ľubovňa - za fotografiu „Babička“

 

Farebná fotografia

Čestné uznanie

Viktória Gaľová  - Stará Ľubovňa - za dobre technicky spracovaný súbor fotografií

III.  Skupina - autori nad 21 rokov

Čiernobiela fotografia

1.      miesto

Dominik Petrilák - Stará Ľubovňa - za fotografiu „V oblakoch“

2.      miesto

Ján Saloň  - Jarabina - za fotografiu „Bohatstvo plodí závisť, chudoba nenávisť“

2.      miesto

Michal Dufala  - Stará Ľubovňa  - za fotografie „Rosana“ a  „Vysoko delikátna záležitosť“

3.      miesto

Peter Boško - Stará Ľubovňa - za fotografiu „Čauko kakauko“

Farebná fotografia

1.      miesto

Klaudia Kirschnerová - Stará Ľubovňa - za súbor inscenovaných fotografií

2.      miesto

 Ján Saloň - Jarabina - za fotografie „Ghost“ a „Firering“

3.      miesto

Viliam Klimko - Chmeľnica - za fotografiu „Pozri, som šašo“

 

   CD – multimediálna prezentácia

Čestné uznanie

 Barbora Repková, Bc. - Nová Ľubovňa - za svojrázne spracovanie románu Jany Eyrovej

 

Fotografie postupujú do krajskej súťaže ako aj neocenená fotografia „ Šafran Karpatský“ od autora Miroslava Štelmacha z Novej Ľubovne.

 

Ceny si môžu autori vyzdvihnúť v Ľubovnianskom osvetovom stredisku od 19. 5. 2016.

 

Nastavenia cookies