Podujatia

Tanec ako hobby

 Je to okresná nesúťažná prehliadka choreografickej tvorby jednotlivcov a kolektívov nefolklórneho tanca. Koná sa každoročne v mesiaci apríl za účasti širokej verejnosti.

TANEC AKO HOBBY 2014

HARMONOGRAM VYSTÚPENÍ

1)        ZŠ Šarišské Jastrabie - „CANDYMAN“
2)        ZUŠ J. Melkoviča – „VTÁKY“                
3)        ZUŠ J. Melkoviča – „KOMINÁRI“       
4)        ZUŠ J. Melkoviča – „NÁMORNÍCI“     
5)        Latino Klub  - „WALZ“                        
6)        ZUŠ J. Melkoviča – „Z CIRKUSU“    
7)        ZŠ Komenského – „HAFANA“              
8)        CVČ Podolínec – „BOJ O ŽIVOT“         
9)        ZŠ Za vodou – „VESELÉ FARBIČKY“  
10)      Latino Klub – „ŠKREČKOVIA“        
11)      CVČ Podolínec – „JUST DANCE „      
12)      ZŠ Za vodou – „ ŽABKY Z VODNÍCKEJ ŠKOLY“ 
13)      Latino Klub – „UKRAJINSKÝ TANEC“

19. júna sa v sále staroľubovnianskeho Domu kultúry uskutočnil XII. ročník okresnej prehliadky moderného tanca – TANEC AKO HOBBY.V 90-tich minútach sa predstavilo takmer 130 účinkujúcich z 3 ZŠ /Za vodou, Komenského, Šarišské Jastrabie), ďalej 2 kolektívy zo súkromného CVČ pátra Krajčíka v Podolínci, 4 kolektívy ZUŠ J. Melkoviča a 3 kolektívy z Latino Klubu v Starej Ľubovni. V 13-tich vystúpeniach, ktoré mali naozaj vysokú úroveň sa prelínali rôzne tanečné a pohybové kreácie a právom si zaslúžili potlesk divákov. Aplauz a pochvala nepatrila iba deťom, ale aj choreografom, ktorí  počas školského roku zdokonaľujú mladých tanečníkov. Tanečníci sa ukázali ako veľmi silné a konkurencieschopné aj profesionálom.
Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni ako organizátor prehliadky, umožnilo jednotlivým autorom a kolektívom vzájomnú konfrontáciu tvorivých prístupov práce, ďalej chcelo zdokumentovať úroveň tohto žánru v okrese a zároveň takouto  verejnou prezentáciou prispieť ku všeobecnému zvýšeniu jeho kvality. A to sa aj podarilo.
V závere prehliadky Ing. Martin Karaš, riaditeľ Ľubovnianskeho osvetového strediska, odovzdal šiestim zástupcom jednotlivých kolektívov ďakovné listy za úspešnú prezentáciu na okresnej prehliadke nefolklórneho tanca.
   

 

Tanec ako hobby 2013

Tanec ako hobby 2012

V Dome kultúry v Starej Ľubovni sa 11. mája 2012 uskutočnila (10. ročník) okresná prehliadka nefolklórneho tanca pod názvom TANEC AKO HOBBY. Takmer 130 mladých tanečníkov predviedlo svoje tanečné umenie.
Cieľom tohto podujatia bolo dokumentovať úroveň tohto žánru v okrese, motivovať choreografov k tvorivej práci a prispievať ku všeobecnému zvýšeniu tohto žánru. Prehliadky sa zúčastnili 4 ZŠ (Podolínec, Podsadek, ZŠ Za vodou v Starej Ľubovni a ZUŠ J. Melkoviča), CVČ, Latinoklub zo Starej Ľubovne s 19 choreografiami rôznych tanečných štýlov a kvality.
Organizátori konštatovali dobrú úroveň jednotlivých choreografií, ich vystúpenie ocenili aj diváci, žiaci ZŠ Za vodou a ZŠ na Komenského ul. v Starej Ľubovni. Zúčastneným kolektívom boli odovzdané ďakovné listy.

TANEC AKO HOBBY 2011

19. mája 2011 vypukla v ľubovnianskom Dome kultúry  tanečná horúčka. Tento 90-minútový program pripravilo Ľubovnianske osvetové stredisko  v Starej Ľubovni, ktoré týmto spôsobom umožnilo jednotlivým autorom a kolektívom vzájomnú konfrontáciu tvorivých prístupov práce, tiež zdokumentovať úroveň tohto žánru v okrese a zároveň takouto verejnou prezentáciou prispieť ku všeobecnému zvýšeniu jeho kvality.  A to sa podarilo.
Takmer 150 účinkujúcich zo 7 kolektívov (ZŠ s MŠ Podolínec, CVČ Podolínec, CVČ Stará Ľubovňa, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa, ZŠ Komenského, ZŠ Za vodou a Cirkevné gymnázium v Starej Ľubovni) totiž predviedlo vo svojich 19 vystúpeniach naozaj široké spektrum  tanečných a pohybových vystúpení (i keď rozdielnej kvality) a právom si tak zaslúžilo potlesk divákov. Aplauz a pochvala nepatrila iba deťom, ale aj choreografom, ktorí počas školského roku zdokonaľujú mladých tanečníkov.
V závere prehliadky  riaditeľ ĽOS Ing. Peter Sokol odovzdal 7 kolektívom ďakovné listy za úspešnú prezentáciu okresnej prehliadky nefolklórneho tanca.

TANEC AKO HOBBY 2010


Nastavenia cookies