Podujatia

NAŠA VANSOVEJ LOMIČKA

NAŠA VANSOVEJ LOMNIČKA 2014

K stiahnutiu

NAŠA VANSOVEJ LOMNIČKA 2013

K stiahnutiu

Naša Vansovej Lomnička 2012

K stiahnutiu

NAŠA VANSOVEJ LOMNIČKA 2011

K stiahnutiu

VANSOVEJ LOMNIČKA 2010

43. ročník celoslovenského festivalu umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička sa uskutočnil v dňoch 15. - 16. 10. 2010 v Starej Ľubovni. Odborná porota konštatovala vysokú úroveň interpretovaných textov nielen u skúsených recitátoriek, ale aj u mladšej nastupujúcej generácie. Okrem súťažiacich z celého Slovenska zúčastnili sa jej i recitátorky zo zahraničia (Poľsko). Výsledková listina predkladá zoznam ocenených recitátoriek a odbornej poroty.

ODBORNÁ POROTA
Mgr. ĽUBICA BEKÉNIOVÁ - Prešov
Mgr. ŠTEFAN POPOVIČ - Stará Ľubovňa
JÁN PETRÍK - Spišská Nová Ves
rozhodla o umiestnení:

CENA POROTY
Júlia Čurillová
CENA PREDSEDU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Lenora Nátherová
CENA PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA
Mária Kotorová
CENA PREDNOSTKY MsÚ STARÁ ĽUBOVŇA
Alžbeta Polačková
CENA VED. ODD. ŠKOLSTVA A KULTÚRY MsÚ STARÁ ĽUBOVŇA
Michaela Piesyková
CENA ĽUBOVNIANSKEHO OSVETOVÉHO STREDISKA
Viera Sláviková
CENA OKRESNEJ ORGANIZÁCIE ÚNIE ŽIEN SLOVENSKA
Mária Škarohlídová
Danka Regentová
CENA DIVÁKOV
Mária Škarohlídová

RECITÁTORKY OCENENÉ DIPLOMOM ZA RECITÁTORSKÝ PRÍNOS
Adamčová Viera, Košice - M. Gorkij: Dievča a smrť
Bartošová Zuzana, Hlohovec - M. Rúfus: Krajina
Čurillová Júlia, Domaňovce - T. Repčiak: Alžbetin chrám
Ivanková Paula, Prešov - Diane Di Prima a T. Lehenová: Viac menej ľúbostné básne
Kotorová Mária, Miňovce - V. Beniak: Štyri dlane
Kubovčíková Beáta, Liptovský Ján - G. J. Weag: Ako žijeme
Lukáčová Janka, Stará Ľubovňa - E. Holbová: Rozmery
Nátherová Lenora, Bratislava - Konštantín Filozof: Proglas (v preklade a prebásnení V. Turčányho)
Nedzelová Emília, Svit - S. Michalkov: Opitý zajac (rus.)
Ostrovská Katarína, Modra - Valentín Beniak: Výber z poézie
Partelová Margareta, Trnava - P. O. Hviezdoslav: U kaplice
Pataráková Paula, Kamienka - G. Grass: Deň otcov
Pekárová Barbora, Gáň - A. Tokarevová: Šťastný koniec
Piesyková Michaela, Prešov - R. Dahl: Pani Bixbyová
Pokorná Anna, Sládkovičovo - Ľ. Dobrovoda: Ja, malkáč
Polačková Alžbeta, Prešov - F. Švantner: Ľudská hra
Regentová Danka, Bratislava - M. Válek: Z vody
Sláviková Viera, Považská Bystrica - D. Dušek: Holokrk
Straková Simona, Stará Ľubovňa - V. Klimáček: Tapetová ruža
Škarohlídová Mária, Bratislava - B. S. Timrava: Ťapákovci
Valentová Lenka, Hlohovec - J. Š. Kuzmová: Zem rastie v nás
Vaverková Mária, Prešov - M. Válek: Hrášok
Vidová Jana, Adamovské Kochanovce - M. Cvetajevová: Pokus o žiarlivosť
Kotarba Barbara, Piwniczna (Poľsko)
Wanda Lomnicka-Dulak: Polny dekalog (Poľné desatoro - preklad P. Karpinský)

NAŠA VANSOVEJ LOMNIČKA - Obradná sieň MsÚ v Starej Ľubovni, 16. - 17. 10. 2009
CELOSLOVENSKÝ FESTIVAL UMELECKÉHO PREDNESU ŽIEN

ODBORNÁ POROTA
Mgr. ĽUBICA BEKÉNIOVÁ
- Metodicko-pedagogické centrum Prešov
Mgr. ŠTEFAN POPOVIČ
- Stará Ľubovňa
Mgr. DARINA VAŠÍČKOVÁ
- Bratislava
rozhodla o umiestnení:

CENA POROTY - Anna Pokorná
CENA PREDSEDU PREŠOVSKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA - Mária Kotorová, PhDr.
CENA PRIMÁTORA
MESTA STARÁ ĽUBOVŇA - Lenora Nátherová, Ing.
CENA PREDNOSTKY
MsÚ STARÁ ĽUBOVŇA - Alžbeta Barlíková
CENA VED. ODD. ŠKOLSTVA A KULTÚRY
MsÚ STARÁ ĽUBOVŇA - Alžbeta Polačková
CENA ĽUBOVNIANSKEHO
OSVETOVÉHO STREDISKA - Mária Škarohlídová
CENA OKRESNEJ ORGANIZÁCIE ÚNIE ŽIEN SLOVENSKA
ZA VÝRAZNÝ ŠTYLIZOVANÝ PREJAV
Veronika Grešová

CENA DIVÁKOV - Anna Pokorná

RECITÁTORKY OCENENÉ DIPLOMOM ZA RECITÁTORSKÝ PRÍNOS
Adamčová Viera, Košice
- Nicolaj Aldo: Soľ a tabak
Barlíková Alžbeta, Nová Ľubovňa
- Mišo Kováč: ...bababa...
Buraľová Iveta, Stakčín
- Ivan Kolenič: Zuzana povedala
Cveková Darina, Ing., Ľubica
- Gustáv Hupka: Z môjho mlčania
Drozdová Barbora, Trenčín
- Ľudmila Podjavorinská: Vodník
Grešová Veronika, Stará Ľubovňa
- Ján Uličiansky: Človek na nitiach
Jesenská Iveta, Bc., Turany
- Milan Rúfus: Óda na radosť
Kokiová Nikola, Podlužany
- Nata Hosťovecká: Výber
Kollárová Nina, Stará Ľubovňa
- Š. Strážay, R. Tomáš: Myslíme si na zimu
Kotorová Mária, PhDr., Miňovce
- A tam hore pod javorom... (ľud. balada)
Kramárová Nina, Hlohovec -Ján Motulka: Dialóg s Bohom

Nátherová Lenora, Ing., Bratislava
- Ľudmila Podjavorinská: Utopená
Nedzelová Emília, Svit
- Dana Podracká: Písmo
Netíková Ľudmila, Poprad
- F. Villon: Lamentácie starej zbormajstrovej
Partelová Margaréta, Trnava
- Teodor Križka: Výber zo zb. Skorocely
Polačková Alžbeta, Prešov - Jana Bodnárová: Žena s jedným okom hnedým a druhým fialovým

Pokorná Anna, Sládkovičovo
- L. Nádaši-Jégé: Na operáciu s truhlou
Regentová Daniela, Mgr., Bratislava
- Milan Rúfus: Kráľ času
Sládkovičová Tatiana, Bc., Sereď
- Daniel Pastirčák: Rozprávka o večnosti
Sláviková Viera, RNDr., Považská Bystrica
- Viktória Tokarevová: Šťastný koniec
Straková Daniela, Prešov
- Damaso Alonso: Žena s kanvicou na olej
Škarohlídová Mária, Bratislava
-  A. Pavlovič Čechov: Román o base
Tančáková Monika, Stará Ľubovňa
- Monika Tančáková: Bocian, bocian,  dones mi mamu
Žilinčíková Marika, Považská Bystrica
- Vanda Rozenbergová: Kohútova robota

Kotarba Barbara, Piwniczna (Poľsko) - Cyprian Norwid: W Weronie
Łomnicka-Dulak Wanda, Piwniczna (Poľsko)
-  vl. tvorba: Ręce moje prababki


K stiahnutiu

 

 

Nastavenia cookies