Podujatia

Detský hudobný folklór

Detský hudobný folklór 2016 - propozície

K stiahnutiu

SPIEVAJŽE SI, SPIEVAJ - detský hudobný folklór 2014

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

Kat.:  Detské spevácke skupiny
FSS Skalka – Junior, Šambron (strieborné pásmo)
DSS Orlovčanka – Orlov (zlaté s návrhom na postup)
DSS Jastrabček – Šariš.Jastrabie (zlaté s postupom)
DSS Kečera ml. (dievčenská) – Jakubany (strieborné)
DSS Kečera ml. ( chlapčenská) – Jakubany (zlaté)
DSS „Lomničské trio“(rómska) – Lomnička (bronzové)

Kat.: Sólisti – speváci
Lucia Pristačová, Plavnica (bronzové pásmo)
Barbora Mojcherová, Plavnica (strieborné)
Bianka Bebková, Plavnica (bronzové)
Anetka Bialková, Šambron (strieborné)
Liana Hutníková, Kamienka (zlaté)
Lenka Šmigeľová , St. Ľubovňa (zlaté)
Klaudia Kormošová, Šambron (bronzové)

DUO
Natália Rožeková + Ema Boguská, Šambron (strieborné)
Tímea Gernátová + Iveta Majdáková, Čirč (zlaté)
Andrea Timočková + Iveta Majdáková, ZŠ Orlov (zlaté s návrhom na postup)
Lívia Šelestáková + Kristína Bittnerová, St. Ľubovňa (zlaté s postupom)

Kat.: Sólisti – inštrumentalisti
Peter Kopčák – akordeón, Kolačkov (bronzové)
Peter Koneval – saxafón, Kolačkov (bronzové)

 

Spievajže si, spievaj 2012 - detský hudobný folklór

Ľubovnianske osvetové stredisko aj tento rok prezentovalo výsledky detských talentov. 18. apríl 2012 tak patril v staroľubovnianskom kultúrnom dome regionálnej prehliadke detského hudobného folklóru pod názvom Spievajže si, spievaj.
Podujatia sa zúčastnili tri detské spevácke skupiny, 9 sólistov spevákov, 2 duá a dvaja sólisti inštrumentalisti, ktorí pochádzajú z okresu. Podmienkou bola aj veková hranica 15 rokov a vystúpenie v časovom limite, ktorý bol stanovený pre spevácke skupiny v rozsahu do 8 minút a sólistov spevákov a inštrumentalistov do 5 minút.
Súťažné výkony hodnotila trojčlenná odborná porota. Tú tvorila dlhoročná speváčka ľudových piesní a členka folklórnej speváckej skupiny Poľana z Jarabiny Mária Kaňová, ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni mala svoje zastúpenie v Petrovi Mosorjakovi a na celú súťaž dohliadal predseda poroty Juraj Švedlár. ,,Myslím si, že dnes sa tu podali veľmi dobré výkony. Je ale potrebné venovať väčšiu pozornosť  detským talentom," povedal už predseda Východoslovenského folklórneho združenia z Kežmarku J. Švedlár. Okrem regionálnych osobitostí a samotného výberu piesní sa prihliadalo aj na celkový prejav súťažiacich.
Víťazi okresného kola v Starej Ľubovni sú tak už dnes jasní. 5. mája na krajskom kole v Raslaviciach v okrese Bardejov nás tak bude reprezentovať detská spevácka skupina Jastrabčanka zo Šarišského Jastrabia, Andrea Sokoľáková z Kamienky a Andrea Timočková z Orlova. (Ľub. noviny, č. 16, 24. apríl 2012)

Spievajže si, spievaj 2010 - detský hudobný folklór

 Súťažná prehliadka detských kolektívov a sólistov zaoberajúca sa interpretáciou hudobného folklóru. Uskutočnuje sa v 2 – ročnom intervale. V roku 2008 víťazom okresnej súťaže sa stala SS Jastrabčan zo Šarišského Jastrabia, na krajskej súťaži v Raslaviciach bola ocenená v zlatom pásmom a na celoslovenskom festivale ľudovej hudby v Rimavskej Sobote sa stala laureátom festivalu ľudovej hudby.

 
V kultúrnom dome v Starej Ľubovni sa 12. 3. 2010 konala súťažná prehliadka detského hudobného folklóru. Nádejní speváci, tanečníci i hudobníci sa ukázali v plnej paráde.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE
Kategória spevácke skupiny:
SS Plavčanka Plaveč - strieborné pásmo
SS Plavnica - strieborné pásmo
SS Orlovčanka Orlov - zlaté pásmo, postup na krajskú súťaž
SS Kečera Jakubany - zlaté pásmo, postup na krajskú súťaž

Kategória sólisti speváci
Mária Miklušová, Plaveč - strieborné pásmo
Simon Štupák, Plavnica - bronzové pásmo
Andrea Timočková, Orlov - zlaté pásmo, postup na krajskú súťaž
Vladimíra Haščáková, Malý Lipník - bronzové pásmo
Sofia Gernátová, Čirč - bronzové pásmo
Klaudia Sokolová, Údol (ZŠ Malý Lipník) - zleté bez postupu na krajskú súťaž
Andrea Sokoľáková, Kamienka - zlaté pásmo, postup na krajskú súťaž
Nikola Kseňáková, Malý Lipník - strieborné pásmo
Viera Fáberová, Jakubany - zlaté pásmo, postup na krajskú súťaž
Lívia Šelestáková, Stará Ľubovňa (ZŠ Za vodou) - zlaté pásmo, bez postupu na krajskú súťaž
Mariána Vislocká, Stará Ľubovňa (ZŠ Leveočská) - zlaté pásmo bez postupu

Kategória duo:
Marián Liščinský + Ivana Smolková, ZŠ Komenského - zlaté pásmo bez postupu
Matej Alexanderčík + Radovan Nestorík, ZŠ Kamienka - zlaté pásmo s postupom na krajskú súťaž
 

 

Nastavenia cookies