Podujatia

Babka, dedko roka

Babka, dedko 2015

K stiahnutiu

Babka, dedko 2014

K stiahnutiu

Babka, dedko r. 2013

K stiahnutiu

Babka, dedko r. 2012

K stiahnutiu

Babka, dedko r. 2011

Slávnostné vyhodnotenie celookresnej súťaže,  v ktorej sa mladá generácia vyznáva zo svojho vzťahu k starým rodičom, sa uskutočnilo 2. decembra 2011 v obradnej sieni MsÚ. Do jubilejného 10. ročníka sa zapojilo 25 škôl a porota vyberala z 260 príspevkov. Tak ako každoročne, z najlepších príspevkov bol spracovaný zborník, v ktorom si našlo miesto 66 detských vyznaní.
LISTINA VÍŤAZOV
ČIRČ
Michaela Lucáková, 4. A
Babka: Mária Čerkalová, Čirč
HALIGOVCE
Vladimíra Habiňáková, 3. roč.
Babka a dedko: Mária a Dušan Habiňákovci, Haligovce
HNIEZDNE
Tomáš Hrebík, 7. roč.
Dedko: Mikuláš Segeďa, Hniezdne
JAKUBANY
Dávid Vaľko, 5. A
Dedko: Andrej Andruško, Šarišské Čierne
KAMIENKA
Silvia Packová, 8. B
Babka: Kornélia Packová, Kamienka
KOLAČKOV
Tadeáš Zamiška, 4. roč.
Dedko Jozef Zamiška, Kolačkov
LITMANOVÁ
Ján Česelka, 2. roč.
Babka: Katarína Dzadíková, Litmanová
LESNICA
Jakub Gondek, 4. roč.
Babka a dedko: Nadežda a Milan Snohoví
ĽUBOTÍN
Izák Jozef Novajovský, 3. roč.
Babka a dedko: Štefánia a Jozef Novajovskí, Ľubotín
MNÍŠEK N/POPRADOM
Katarína Žembová, 8. A
Babka: Terézia Žembová, Mníšek n/Popradom
NIŽNÉ RUŽBACHY
Gregor Hajostek, 3. roč.
Dedko: Ladislav Babič, Nižné Ružbachy
NOVÁ ĽUBOVŇA
Nikola Zálešová, 8. A
Babka: Angela Zálešová, Nová Ľubovňa
ORLOV
Lukáš Didik, 7. A
Babka: Mária Hanuščáková, Gerlachov
PLAVNICA
Dominik Šujeta, 9. A
Babka: Mária Kyšeľová, Plavnica
PLAVEČ
Bianka Plavnická, 3. A
Babka: Anna Šulíková, Plaveč
PODOLÍNEC
Patrícia Pompová, 4. B
Dedko: Bohuš Pompa, Podolínec
STARÁ ĽUBOVŇA, UL. KOMENSKÉHO
Júlia Krajňaková, 5. B
Babka: Darina Jeleňová, Stará Ľubovňa
Silvio Škapura, 5. A
Babka a dedko: Anna a Pavel Saboloví, Stará Ľubovňa
STARÁ ĽUBOVŇA, SV. CYRILA  A METODA
Klára Muchová, 6. roč.
Babka: Klára Muchová, Plavnica
STARÁ ĽUBOVŇA, UL. ZA VODOU
Daniela Ráczová, 6. roč.
Dedko: František Hutník, Stará Ľubovňa
STARÁ ĽUBOVŇA, UL. LEVOČSKÁ
Kristián Križalkovič
Babka: Oľga Matviaková, Stará Ľubovňa
Nikolas Ňaňko, 4. A
Dedko: Stanislav Kolcun, Stará Ľubovňa
ŠARIŠSKÉ JASTRABIE
Matúš Miženko, 4. roč.
Babka:  Helena Filičková, Šarišské Jastrabie
VEĽKÝ LIPNÍK
Jakub Špes, 3. roč.
Dedko: Jozef Matyáš, Prešov
VEĽKÁ LESNÁ
Tomáš Michna, 4. roč.
Babka: Edita Gáliková, Matiašovce
VYŠNÉ RUŽBACHY
Stella Killárová, 8. A
Babka: Oľga Olekšáková,Vyšné Ružbachy
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JÁNA MELKOVIČA
Janka Biganičová, 13 rokov
Babka a dedko: Eva a Ivan Ochodničanoví, Stará Ľubovňa

Babka, dedko r. 2010

Ponúkame Vám niekoľko štatistických údajov z roku 2010:
Počet zapojených škôl:                         21
Počet ocenených babičiek:                    13
Dedkov:                                                 8
Spoločné ocenenie babka a dedko:          3
Počet prác v zborníku:                           53

V 9. ročníku súťaže detské vyznania hodnotila porota v zložení:
PaedDr. Eva Kollárová, vedúca oddelenia školstva a kultúry na Mestskom úrade v Starej Ľubovni, Mgr. Daša Jeleňová, konateľka Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti,
Mgr. Helena Musalová, šéfredaktorka Ľubovnianskych novín a Irina Nováková,  odborná pracovníčka Ľubovnianskeho osvetového strediska.

LISTINA  VÍŤAZOV
HALIGOVCE
Marianna Čenščáková, 4. roč.
Babka zosn. Alžbeta Lopatová, dedko Anton Lopata, Matiašovce
HNIEZDNE
Diana Juráková, 6. ročník
Babka Anna Schwarzová, Hniezdne
JAKUBANY
Klaudia Majovská, 4. roč.
Babka Anna Majovská,  Jakubany
KAMIENKA
Karolína Pataráková, 3. roč.
Babka Anna Jedináková, Kamienka
KOLAČKOV
Dorotka Zamišková, 3. roč.
Dedko Jozef Jozefík, Kolačkov
LITMANOVÁ
Dominika Konevalová, 3. roč.
Babka Melánia Konevalová, Litmanová

ĽUBOTÍN
Lukáš Beňadik, 6. roč.
Babka Mária Muchová, Ľubotín
MALÝ LIPNÍK
Emma Kičurová, 2. roč.
Dedko Ján Kičura, Legnava
MNÍŠEK N/POPRADOM
Katarína Žembová, 7. roč.
Babka Janina a dedko Ján Dlugosz, Piwniczna
NIŽNÉ RUŽBACHY
Adam Compeľ, 3. roč.
Babka Margita Matavová, Nižné Ružbachy
NOVÁ ĽUBOVŇA
Filip Smoroň, 8. roč.
Dedko Peter Janči, Nová Ľubovňa
PLAVNICA
Michal Vyparina, 3. roč.
Pradedo Imrich Gondek, Kežmarok
PLAVEČ
Peter Nemergut, 5. roč.
Dedko Štefan Nemergut, Plaveč
PODOLÍNEC
Štefánia Hajosteková, 5. roč.
Babka Mária Hajosteková, Nižné Ružbachy
STARÁ ĽUBOVŇA, Komenského ul.
Adrián Firment, 5. roč.
Dedko MUDr. Jozef Skrovný, Stará Ľubovňa
Tamarka Sopková, 3. roč.
Babka Emília Zreľáková, Plaveč
STARÁ ĽUBOVŇA, Sv. Cyrila a Metoda
Daniel Vislocký, 7. ročník
Babka Mária Vislocká, Litmanová
STARÁ ĽUBOVŇA, Za vodou
Zuzana Spišiaková, 5. roč.
Babka Helena Kovaľová, Údol
Paťka Balážová, 3. roč.
Babka a dedko Paulína a Ján Slabí, Nižné Ružbachy
STARÁ ĽUBOVŇA, Levočská ul.
Jozefína Begonja, 4. roč.
Babka Jozefína Guregová, Hniezdne
Kristína Zvolinská, 6. roč.
Babka Karla Suchá, Ľubotín
ŠARIŠSKÉ JASTRABIE
Tomáš Rešetár, 7. roč.
Prababka Júlia Cvancigerová, Šarišské Jastrabie
VEĽKÁ LESNÁ
Dominika Irhová, 4. roč.
Babka Helena a dedko Jozef Bartkovskí, Lesnica
VYŠNÉ RUŽBACHY
Slavo Kilár, 7. roč.
Dedko Dezider Kilár, Vyšné Ružbachy

Babka, dedko r. 2009

Okresná súťaž určená žiakom 3. – 9. ročníka základných škôl, v ktorej sa deti vyznávajú zo svojho vzťahu k starým rodičom, čím ich prihlásia do súťaže O BABKU, DEDKA ROKA. Z najkrajších detských vyznaní je zostavený každoročne zborník. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa koná v obradnej siení MsÚ za účasti starých rodičov, detí a ich pedagógov. Súťaž má za sebou 7 ročníkov.

Starí rodičia stále predstavujú tradičnú, vzácnu múdrosť rodiny, tvoria jej korene, tešia sa našej úcte a vďake a o tom svedčí aj dvestojeden vyznaní, vychádzajúcich z úprimných detských sŕdc v okresnej súťaži Babka, dedko 2009.
V 8. ročníku súťaže detské vyznania hodnotila porota v zložení: PaedDr. Eva Kollárová, vedúca oddelenia školstva a kultúry na Mestskom úrade v Starej Ľubovni, Mgr. Daša Jeleňová, konateľka Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, Mgr. Helena Musalová, šéfredaktorka Ľubovnianskych novín a Irina Nováková, riaditeľka Ľubovnianskeho osvetového strediska.
2. decembra sa na slávnostnom vyhodnotení v obradnej sieni MsÚ stretli ocenení žiaci, ich starí rodičia, pedagógovia, rodinní príslušníci a hostia. Z rúk primátora Mesta Stará Ľubovňa RNDr. V. Jaržembovského, prednostky MsÚ K. Satkeovej a Iriny Novákovej, riaditeľky Ľubovnianskeho osvetového strediska si prevzali drobné ocenenia a zborník najmilších detských vyznaní. Hudobné pozdravy, sprievodné slovo moderátorov podujatia, spolu s drobnými spomienkovými darčekmi prispeli k prežitiu spoločných slávnostných chvíľ, k umocneniu rodinných väzieb, čo bolo aj cieľom uvedeného podujatia.
Počet zapojených škôl:                              23
Počet prác v zborníku:                                56

LISTINA VÍŤAZOV
HALIGOVCE
Dominika Dudláková, 3. roč.
Babka Anna Dudláková a dedko Mikuláš Dudlák, Veľký Lipník
HNIEZDNE
Ľudmila Dubjelová, 7. roč. - Cena Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti
Babka Alžbeta Dubjelová, Forbasy
JAKUBANY
Viera Štucková, 4. A
Babka Mária Štucková, Jakubany
KAMIENKA
Ferko Giňa, 4. roč.
Dedko Ladislav Mirga, Kamienka
KOLAČKOV
Peter Kopčák, 4. roč.
Dedko Pavol Barnovský, Kolačkov
LITMANOVÁ
Peter Kavecký, 4. roč.
Dedko  Mikuláš Hlinka, Litmanová
LESNICA
Barbora Bartkovská, 3. roč.
Babka Anna Pirhalová a dedko Michal Pirhala, Lesnica
ĽUBOTÍN
Samuel Senčík, 5. roč.
Babka Mária Kaščáková, Ľubotín
MALÝ LIPNÍK
Vladimíra Haščáková, 4. roč.
Babka Mária Vančová, Plavnica
MNÍŠEK N/POPRADOM
Klaudia Šimová, 6. A
Babka Mária Duláková, Mníšek n/Popradom
NIŽNÉ RUŽBACHY
Viktória Kovaľová, 3.roč.
Babka Mária Bartošová, Príboj
NOVÁ ĽUBOVŇA
Sára Chamilová, 3. B
Babka Viktória a dedko Jozef Turlíkoví
PLAVNICA
Dominika Švrlingová, 7. A - Cena Mesta Stará Ľubovňa
Babka Etela Jendruchová, Stará Ľubovňa
PODOLÍNEC
Daniel Demák, 4. A
Dedko Michal Demák, Podolínec
STARÁ ĽUBOVŇA, Ul. Komenského
Daniela Pružinská, 6. A - Cena Ľubovnianskeho osvetového strediska
Dedko Ondrej Hurkala, Hniezdne
Samuel Lazor, 5. A
Dedko Ján Baláž, Lipany
Braňo Kaleta, 5. A
Dedko Eliáš Marchevka, Nová Ľubovňa
STARÁ ĽUBOVŇA, Sv. Cyrila a Metoda
Eduard Batmendijn, 8. roč.
Babka Šatar Luhsenšarion, Mongolsko
STARÁ ĽUBOVŇA, Ul. Levočská
Filip Furtkevič, 7. B
Babka Margita Nemergutová, Plaveč
Kristián Križalkovič, 7. A
Dedko Miroslav Matviak, Stará Ľubovňa
STARÁ ĽUBOVŇA, Za vodou
Dominika Džurňáková, 6. roč.
Babka Mária Moravčíková, Spišská Stará Ves
ŠARIŠKÉ JASTRABIE
Michaela Miženková, 6. roč.
Dedko Bartolomej Miženko, Dubovica
VEĽKÁ LESNÁ
Dominika Irhová, 3. roč.
Babka Helena Bartkovská, Lesnica
VEĽKÝ LIPNÍK
Mária Gdovinová, 4. roč.
Babka Mária Čarnotová, Veľký Lipník
VYŠNÉ RUŽBACHY
Andrea Bajnóczyová, 4. A
Babka Margita Sčensná, Vyšné Ružbachy
STARÁ ĽUBOVŇA, ZUŠ J. Melkoviča
Mirka Ščigulinská
Babka Ľudmila Hudáková, Spišská Belá

Nastavenia cookies